מחנות

מגדה שטרנפלד - הפרידה מהבית

מגדה שטרנפלד - הפרידה מהבית

קושיצה - צ'כוסלובקיה
יהושע  דנציגר - שבת במחנה עבודה

יהושע דנציגר - שבת במחנה עבודה

טיסוליק - הונגריה
יצחק קליין - שמירת מצוות במחנה עבודה

יצחק קליין - שמירת מצוות במחנה עבודה

דעברעצין - הונגריה
בלה פורייס - תפילת ראש השנה במחנה

בלה פורייס - תפילת ראש השנה במחנה

סנץ - צ'כוסלובקיה
יהושע אייבשיץ - קריאת מגילה בקרון הרכבת

יהושע אייבשיץ - קריאת מגילה בקרון הרכבת

וילון - פולין
שרה שטיין - שיר של אמונה ותפילה באושוויץ

שרה שטיין - שיר של אמונה ותפילה באושוויץ

הונגריה
אריקה וייס - ילדה קטנה באושוויץ

אריקה וייס - ילדה קטנה באושוויץ

גלנטה - סלובקיה
רבקה וייס - נתינה ללא גבול

רבקה וייס - נתינה ללא גבול

הונגריה
אסתר בורשטיין - ליל שבת באושוויץ

אסתר בורשטיין - ליל שבת באושוויץ

רבקה בנימיני - לוח יהודי באושוויץ

רבקה בנימיני - לוח יהודי באושוויץ

נייטרא - צ'כוסלובקיה
חוה ברונשטיין - שמירה על חיים יהודיים באושוויץ

חוה ברונשטיין - שמירה על חיים יהודיים באושוויץ

וורשה - פולין
ישעיהו גוטליב - תיאור החיים במידאנק

ישעיהו גוטליב - תיאור החיים במידאנק

זאמוץ - פולין
אסתר דוידוביץ - ההצלה הפלאית מתוך תאי הגזים

אסתר דוידוביץ - ההצלה הפלאית מתוך תאי הגזים

הונגריה
שרה וייס - השרדות באושוויץ

שרה וייס - השרדות באושוויץ

מרגרטן - הונגריה
בלה פורייס - תשעה באב במחנה

בלה פורייס - תשעה באב במחנה

סנץ - צ'כוסלובקיה
אורי טייטלבוים - ברכבת בדרך לאושוויץ

אורי טייטלבוים - ברכבת בדרך לאושוויץ

וידונאנאש - הונגריה
שלמה אריה ברבר - תפילין במחנה עבודה

שלמה אריה ברבר - תפילין במחנה עבודה

קשאנוב - גליציה
עטרה בלומנטל - ברגן בלזן

עטרה בלומנטל - ברגן בלזן

סורוש - הונגריה
רבקה בנימיני - שבת באושוויץ

רבקה בנימיני - שבת באושוויץ

נייטרא - צ'כוסלובקיה
מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - הצלה מחבל התליה בבוכנוולד

מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - הצלה מחבל התליה בבוכנוולד

הולנד
עבור לתוכן העמוד