תערוכות מקוונות

ימים נוראים

למרות הקושי והסכנה העצומים שבכך, יהודים לאורך כל הדורות ואף בתקופת השואה מסרו את נפשם על קיום מצוות החג. בדרכים לא דרכים הם הצליחו לתקוע בשופר ולערוך תפילות במחנות, ולמרות הרעב והחולשה – לצום ביום הכיפורים. קיימות אף עדויות על סוכות שנבנו במחנות.

ב"גנזך קידוש השם" מציינים את…

זכור עקדת יצחק

שמונים שנה לרבי הקדוש מאלכסנדר הי"ד

תערוכות מקוונות

יז' באלול תרצ"ט – פרוץ מלחמת העולם השניה

חדשות הגנזך

"בימים הנוראים ההם" שידור חוזר

"גנזך קידוש השם" מזמין לערב עיון ב-ZOOM

ב"גנזך קידוש השם" מציינים את…

עיר סארני וקדושיה. שמונים שנה לעקידתם.

מאת יעקב רוזנפלד

תערוכות מקוונות

חינוך

לפניכם עדויות, תצלומים וסיפורים אשר מתארים את מערכות החינוך לפני השואה, במהלכה ולאחריה.

חדשות הגנזך

מפקדי המחוזות הבכירים של משמר הגבול ביקרו ב"גנזך קידוש השם"

חדשות הגנזך

מנגד תראה: קפריסין – התחנה האחרונה

חדשות הגנזך

למען תספרו לדור אחרון

חדשות הגנזך

גבורת הרוח – סרטים

חדשות הגנזך

זיכרון בספר – מאגר של אוטוביוגרפיות שנכתבו על ידי רבנים ניצולי השואה

עדויות ויזואליות

גנזך קידוש השם בתמיכת מינהל התרבות, ועידת התביעות, קרן העזבונות והחברה להשבת רכוש עוסק באופן אינטנסיבי בגביית עדויות מניצולי שואה על ידי צוות תחקירנים שהוכשר לכך

מוזיאון עתידי

גנזך קידוש השם רואה את המוזיאון העתידי ככלי להרחיב ולהעמיק את המידע ואת המודעות לנושא השואה, תוך הדגשתה של התגובה היהודית וגילויי העמידה הרוחנית תחת רדיפות הנאצים

המשך קריאה

מייסד הגנזך

ר' משה פראגר

הסופר וחוקר השואה ר' משה פראגר מייסד "גנזך קידוש השם", ר' משה פראגר, נולד בפולין בשנת תרס"ט (1909) ונפטר בא"י בתשמ"ה (1984). הסופר הנודע חי וצפה בשלושת העולמות שאת זכרונם מבקש גנזך קידוש השם להנציח. הוא ראה את יהדות אירופה בשגשוגה ובפריחתה בתקופה שלפני מלחמת העולם השניה, חזה בחורבנה הנורא בשואה, וזכה אף לראות כיצד מתוך אפר המשרפות קם דור חדש ומפואר. ר' משה פראגר חש כי הוא מהווה מעין גשר בין-דורי שתפקידו הוא לקשר ולחבר את העולם שחרב עם דורות ההווה והעתיד. בעוד שרבים מהניצולים ומהעדים היו מסוגלים לחשוף את הזוועות רק שנים לאחר התרחשותן, ר' משה פראגר התחיל בכך מיד עם פלישת הנאצים לפולין. גם מתוך אימי המלחמה פעל ר' משה להברחת חומרים תיעודיים על ההשמדה והחורבן לחו"ל. הוא הבין את חשיבותם העצומה של התיעוד ושימור הזיכרון, ומאז ועד יום פטירתו ראה בכך את שליחותו העליונה ואת מפעל חייו. לאחר השואה עסק ר' משה בתיעוד והנצחה בכל דרך אפשרית: וכתב ספרים סיפורים ומאמרים שהפכו לאבני יסוד בספרות השואה. גולת הכותרת של פעילותו הייתה הקמת "גנזך קידוש השם". ר' משה פראגר אמנם הצליח להינצל ולעלות לארץ ישראל, אך כל משפחתו ובני עירו נרצחו על ידי הנאצים. הזכרונות חיו בו בכל רגע ורגע, כפי שהעיד על עצמו באחד משיריו: "מדי ערב נשרף אני בכבשנים, ומדי בוקר גח אני מתוכם חי וקיים".

המשך קריאה