ב"גנזך קידוש השם" מציינים את…

איגרת הלילות

שיר לחג השבועות מעטו של הגאון רבי טוביה מאירוביץ הי"ד, רב ומו"צ בעיר אליטה, ליטא (מתוך ארכיון גנזך קידוש השם)

ב"גנזך קידוש השם" מציינים את…

"הֱיוּ נְכֹנִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים": קבלת התורה במחנות המעצר בקפריסין תש"ז

"בערב שבת קודש, השבת לפני שבועות, גם בקפריסין אתה רואה את ההכנות ליום השלישי". אשנב נפער במילים אלו, מדלג אחורה במסע הזמן, משקף את תחושת התרוממות הרוח לקראת חג מתן תורה בקרב הכלואים בקפריסין. 

ב"גנזך קידוש השם" מציינים את…

גווילין נשרפין ואותיות פורחות

חדשות הגנזך

סגל שגרירות פולין ביקר בבית גנזך קידוש השם

תערוכות מקוונות

שבועות

לפניכם עדויות ומוצגים המתעדים את מסירות נפשם של היהודים בשואה ונסיונותיהם העיקשים להמשיך ולעסוק בתורה גם בתנאים הבלתי אפשריים בגטאות ובמחנות.

חדשות הגנזך

שגרירי האיחוד האירופי בבית "גנזך קידוש השם"

רשמי אירוע היסטורי בתוככי עיר התורה והחסידות בני ברק

ב"גנזך קידוש השם" מציינים את…

אויברוישווא, עיירה קסומה וחסודה בין הרי הקרפטים

חדשות הגנזך

למען תספרו לדור אחרון

תערוכות מקוונות

ממעמקים קראתיך

לפניכם מקבץ סיפורים, תצלומים ועדויות מתוך הארכיון של גנזך קידוש השם המספרים על יהודים שלא נכנעו למציאות האכזרית וניסו לשמור, ולו במידת מה, על האפשרות להתפלל אל קונם.

חדשות הגנזך

לרגל האירועים הקשים העוברים על עמנו וארצנו

אחינו כל בני ישראל מצויים בצרה ובשביה, ועינינו נשואות בתפילה לשלומם. גילויי האמונה, המסירות ואהבת ישראל מגיעים אלינו מכל עבר ומוכיחים כי "אין כעמך ישראל".

תערוכות מקוונות

ערבות הדדית

חדשות הגנזך

שמונים לגבורה

חוברת ייחודית "שמונים לגבורה" מספרת לראשונה את סיפור המרי והגבורה הרוחנית בוורשה. החוברת, בהוצאת "גנזך קידוש השם", מבוססת על חומרים מקוריים ומרתקים לעיונכם.

חדשות הגנזך

גבורת הרוח – סרטים

עדויות ויזואליות

גנזך קידוש השם בתמיכת מינהל התרבות, ועידת התביעות, קרן העזבונות והחברה להשבת רכוש עוסק באופן אינטנסיבי בגביית עדויות מניצולי שואה על ידי צוות תחקירנים שהוכשר לכך

מוזיאון עתידי

גנזך קידוש השם רואה את המוזיאון העתידי ככלי להרחיב ולהעמיק את המידע ואת המודעות לנושא השואה, תוך הדגשתה של התגובה היהודית וגילויי העמידה הרוחנית תחת רדיפות הנאצים

המשך קריאה

מייסד הגנזך

ר' משה פראגר

הסופר וחוקר השואה ר' משה פראגר מייסד "גנזך קידוש השם", ר' משה פראגר, נולד בפולין בשנת תרס"ט (1909) ונפטר בא"י בתשמ"ה (1984). הסופר הנודע חי וצפה בשלושת העולמות שאת זכרונם מבקש גנזך קידוש השם להנציח. הוא ראה את יהדות אירופה בשגשוגה ובפריחתה בתקופה שלפני מלחמת העולם השניה, חזה בחורבנה הנורא בשואה, וזכה אף לראות כיצד מתוך אפר המשרפות קם דור חדש ומפואר. ר' משה פראגר חש כי הוא מהווה מעין גשר בין-דורי שתפקידו הוא לקשר ולחבר את העולם שחרב עם דורות ההווה והעתיד. בעוד שרבים מהניצולים ומהעדים היו מסוגלים לחשוף את הזוועות רק שנים לאחר התרחשותן, ר' משה פראגר התחיל בכך מיד עם פלישת הנאצים לפולין. גם מתוך אימי המלחמה פעל ר' משה להברחת חומרים תיעודיים על ההשמדה והחורבן לחו"ל. הוא הבין את חשיבותם העצומה של התיעוד ושימור הזיכרון, ומאז ועד יום פטירתו ראה בכך את שליחותו העליונה ואת מפעל חייו. לאחר השואה עסק ר' משה בתיעוד והנצחה בכל דרך אפשרית: וכתב ספרים סיפורים ומאמרים שהפכו לאבני יסוד בספרות השואה. גולת הכותרת של פעילותו הייתה הקמת "גנזך קידוש השם". ר' משה פראגר אמנם הצליח להינצל ולעלות לארץ ישראל, אך כל משפחתו ובני עירו נרצחו על ידי הנאצים. הזכרונות חיו בו בכל רגע ורגע, כפי שהעיד על עצמו באחד משיריו: "מדי ערב נשרף אני בכבשנים, ומדי בוקר גח אני מתוכם חי וקיים".

המשך קריאה