גטאות

חיפוש עדות

"גנזך קידוש השם" עוסק באופן אינטנסיבי בגביית עדויות מניצולי שואה על ידי צוות תחקירנים שהוכשר
לכך. עד היום נגבו מאות רבות של עדויות המספרות את סיפור האמונה וניצחונה של הרוח.