על קידוש השם

בין הרבנים שנתכנסו בקובנה בלטה אישיותו של הגאון הרב אלחנן ואסרמן, אחת הדמויות הבולטות בעולם התורני. שהוכר כיורשו  המובהק של בעל "חפץ חיים" זצ"ל. במידותיו  הנעלות, מעשיו והנהגתו.

בי"א בתמוז תש"א ישב בחברת רבנים  וראשי ישיבות, גדולי התורה שנתקבצו  בגיטו קובנה ועסק בלימוד תורה, כשלפתע נפרץ שער הבית ופאשיסטים ליטאיים פרצו לחדר. אותה שעה עסק רבי אלחנן במתן השיעור היומי במסכת נדה, וכל המשתתפים היו שקועים בביאור הסוגיה שדנה בדיני טומאה וטהרה... ברגע הראשון לא שמו לב למתפרצים. כאשר ראו הרוצחים שאין שמים לב לצריחותיהם, ירו באקדוחיהם, והיושבים בחדר נרעדו וקמו ממקומותיהם.

הרוצחים פרצו בצחוק ציני, ואחד מהם הכריז: רציתם לארגן מרד, כדי לעלות לארץ ישראל, אבל תפסנו אותכם. לא תמלטו מידינו!

ניתנה פקודה: להסתדר בשורה! לבוא עמנו !

הרבנים וגדולי התורה הבינו את משמעות הפקודה, הם ניצבו בשורה... ובתוך ההכנות "למצעדם", פנה רבי אלחנן לנאסרים, בקולו השקט והרגוע, כדרכו: "כנראה שבשמים רואים בנו צדיקים, שהרי רוצים שנכפר בגופינו על כלל ישראל, עלינו לעשות תשובה כעת, מיד במקום, כי הזמן קצר. "הפורט התשיעי"(מקום ההשמדה)  קרוב. עלינו לזכור, שבאמת נהיה מקדשי השם, נלך בראש זקוף, ולא תעלה חלילה מחשבה פסולה, שהיא בבחינת פיגול, הפוסל את הקרבן. אנו מקיימים עתה את המצווה הגדולה ביותר: "קידוש השם". האש שיבער בעצמותינו היא האש אשר תקים מחדש את העם היהודי".

וכך צעדו במצעד הקדושים, בגאווה ובהדרת כבוד הלכו לכפר בגופותיהם על כלל ישראל י"ג מגדולי ישראל, ובראשם הגאון הצדיק רבי אלחנן ואסרמן נהרגו באותו יום "בפורט התשיעי".

                                                              (הרב אפרים אושרי, "חורבן ליטא" , ניו יורק תשי"ב – אני מאמין)

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד