תפילין

בעל ספר החינוך, בבארו את המשמעויות של מצוות תפילין כותב בזה הלשון: "...והענין בארבע פרשיות אלה יותר מבשאר פרשיותיה של תורה לפי שיש באלה קבלת מלכות שמים ואחדות השם, וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העלם והשגחת השם בתחתונים ואלה הם יסודות דת יהודית".

בתנאים שהיו שרויים היהודים במחנות ההשמדה הייתה למשפטים אלה משמעות מיוחדת. הם היו זקוקים לא רק לחיזוק בענייני אמונה בכלל, אלא בעקר בחיזוק האמונה בהשגחת השם בתחתונים כלשונו של בעל החינוך. למרות כל המראות המחרידים שמסביבם, אשר עלולים לרפות את האמונה במלכותו עליהם באה מצוות תפילין כדי לחזק. על ידי קשירת התפילין על היד ועל הראש קשרו עצמם אל בוראם. קשירה זו הייתה רמז שלא נעזבו בכל אשר יפנו .

לפניכם מקבץ עדויות מתוך מאגר העדויות של גנזך קידוש השם המספרות על יהודים שלא נכנעו למציאות האכזרית וניסו לשמור  מתוך מסירות נפש  ולו במידת מה על הנחת תפילין בתנאים קשים במחנות ההשמדה, ועצם קיומה חיזקה את האמונה והבטחון.

מסמכים

מסמכים

עדויות

עדויות

תמונות

תמונות

סיפורים

סיפורים
עבור לתוכן העמוד