בצר ובמצוק

 

ערכה זו מוקדשת לקהילת יהודי לודז', אחת הקהילות החשובות בפולין.

 

הניסיון להחיות את חיי הקהילה בבניינה ובחורבנה, בעזרת תמונות ועדויות, נועד לפרוש לפניכם פיסת חיים קטנה, אך מייצגת, של יהודי פולין.

לודז' היהודית שחסידות, רבנות ופעלתנות יצרו בה את הטיפוס של "יהודי לודז'אי", טוב לשמים וטוב לבריות.

לודז' כקהילה דינמית, בעלת ריבוד חברתי ואידאולוגי מגוון.

לודז' כקהילה נצורה בגטו, אשר גם הנסיבות הקשות המיוחדות לגטו זה לא הכניעו את רוח יהודיה, ולודז' כמרכז של שארית הפליטה, משם הציתו מחדש את אש היהדות בניצולי השואה בפולין.

יהודי לודז' החיים בינינו הינם עדות חיה ליהדות מפוארת זו. לא מעט בזכותם יכולנו לנסות ולשחזר את מהותה של קהילה יהודית.

באמצעות תמונת החיים היהודיים בקהילה אחת הבאנו לפני הלומדים מושגי יסוד רבים, מידע מגוון, נושאים לדיון, ובעיקר - תחושה של כבוד והערכה, קרבת הלב ורצון להוות המשך לרקמת החיים שנגדעה שם.

יחידת הלימוד "לודז', דיוקנה של קהילה" , כוללת שלושה חלקים:

  • יהודי לודז' בשנות הפריחה בטרם חורבן.
  • בצר ובמצוק - החיים בגטו לודז', תערוכת תמונות וחוברת הדרכה למורה.
  • סרט העדות - בצר ובמצוק.

חוברת זו, הקרויה "בצר ובמצוק", הינה חוברת מלווה למצגת תמונות על גטו לודז'. את התמונות ניתן להעלות על גבי מסך או כתערוכה ניידת.

המטרה הינה לאפשר התבוננות מעמיקה, עיון ודיון באמצעות מקורות נוספים המעשירים את ההתבוננות ואת הדיון.

החוברת כוללת:

  • מבואות כלליים על מאפייני גטו לודז' ועל הרבנים בגטו זה.
  • הדרכה למיקוד הצפייה בתמונות הגטו. בחוברת מופיעות חלק מהתמונות שבמצגת, הכיתוביות וההצעות למיקוד הצפייה.
  • דפי העשרה על העמידה הדתית בגטו לודז', מתוך עדויות וקטעי ארכיון. הדפים נועדו להעשרת הדיון לאחר הצפייה בסרט העדות.

לצפייה בפרק לדוגמא לחץ כאן

עבור לתוכן העמוד