ימים נוראים

ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, הושענה רבה, שמחת תורה, ימים אלו נקראים ימים הנוראים על שם הכבוד שאנו מנחילים אז לבורא העולם, תחילתם בימים שלפני ראש השנה שאז מתחילים לומר סליחות.

בימים אלו עם ישראל שב בתשובה ומבקש מבורא העולם  את סליחתו על השנה שחלפה ועל השנה החדשה שתהיה שנה טובה. בתקופה הרת הגורל הקפידו הצוררים להציק ולגזור גזירות בחגים כדי למנוע מהיהודים את תפילתם, ומאידך רבים הסיפורים על היהודים שהקפידו לשמוע קול שופר אף במחנות לפני מיתתם, ולהימנע מאכילה בצום הכיפורים למרות הרעבון, ואף קיימות עדויות על בנית סוכה במחנות. כל אלו לפניכם בדפים הבאים

"תקע בשופר גדול לחירותנו"

"תקע בשופר גדול לחירותנו"

תמונות

תמונות

סיפורים

סיפורים

מסמכים

מסמכים
עבור לתוכן העמוד