מגילת אסתר

מגילת אסתר שנכתבה בשואה בידי הר"ר יעקב יצחק שווארץ במחנה זוננברג, בשנת תש"ה.

למחנה זה נשלחו יהודים מבוכנוולד. במקום שכן בית חרושת לייצור מטוסים ואמצעי לחימה שונים. את ר' יעקב מינו כמפקח על מכונה לחישול פלדה כדי לאזן בה את דרגת החום. במכונה היה עובר גליל ניר משורטט ועליו נרשמו הטמפרטורות על ידי מדחום מיוחד.

ר' יעקב לקח גליל ניר כזה ועליו כתב את המגילה. במקום נוצה השתמש ר' יעקב בקש. מאחר שהוטל על ר' יעקב למספר את המיטות בבלוקי המגורים ולשם כך קיבל מהממונים צבע שחור, שימשה יתרת הצבע כדיו לכתיבת המגילה. את המגילה העתיק מסידור "חורב" שהיה ברשותו.

הר"ר ליבל קוטנר, שאף הוא ניצול ממחנה זוננברג, מעיד כי הוא עצמו ראה את ר' יעקב יושב וכותב את המגילה.

הקודםהקודם
הגדלהגדל
הבאהבא
עבור לתוכן העמוד