גטאות

אפרים מנלה - מצות לפסח בגטו

אפרים מנלה - מצות לפסח בגטו

סוסנוביץ, פולין
אברהם יעקב פריש - בר מצווה בדברצן

אברהם יעקב פריש - בר מצווה בדברצן

האידונאנאש, הונגריה
מלכה שנהב - מלאך שמר על אמא / ניסי ההצלה של האם

מלכה שנהב - מלאך שמר על אמא / ניסי ההצלה של האם

בודפשט, הונגריה
אהרן פרומר - "אלה שלא נכנעו"

אהרן פרומר - "אלה שלא נכנעו"

לודז', פולין
משה קוגלר - איכה ירדוף אחד אלף / גטו בודפשט

משה קוגלר - איכה ירדוף אחד אלף / גטו בודפשט

שופרון, הונגריה
שרה צוהר - חבילות לרבי מרדומסק

שרה צוהר - חבילות לרבי מרדומסק

קראקוב, פולין
יהושע אייבשיץ - הצלת חיים בגטו קוזמינקה

יהושע אייבשיץ - הצלת חיים בגטו קוזמינקה

וילון, פולין
שרה גייגר - דאגה לכבוד ההורים

שרה גייגר - דאגה לכבוד ההורים

לודז', פולין
אליהו רייזמן - נס הצלה בליל הסדר

אליהו רייזמן - נס הצלה בליל הסדר

טיסוקארד - הונגריה
חנה אייבשיץ - גבורת הרוח בגטו לודז'

חנה אייבשיץ - גבורת הרוח בגטו לודז'

משה אלימלך בורנשטיין - סיוע בקבורת רבי מנחם זמבא בגטו וורשה

משה אלימלך בורנשטיין - סיוע בקבורת רבי מנחם זמבא בגטו וורשה

וורשה - פולין
אהרן פרומר - גבורת הרוח בגטו לודז'

אהרן פרומר - גבורת הרוח בגטו לודז'

לודז', פולין
אדית וייס - עבודת כפייה

אדית וייס - עבודת כפייה

סייליש - הונגריה
יואל שיף - ראש השנה תחת הכיבוש הנאצי

יואל שיף - ראש השנה תחת הכיבוש הנאצי

רודניק - גליציה
פייגה לאה בולק - עזרה וסעד בגטו לודז'

פייגה לאה בולק - עזרה וסעד בגטו לודז'

לודז', פולין
נחמיה שיינגוט - שמחת פורים בגטו צאנז

נחמיה שיינגוט - שמחת פורים בגטו צאנז

צאנז - גליציה
מנחם מנדל בריקמן - מקדשי השם שניתלו ביום הפורים

מנחם מנדל בריקמן - מקדשי השם שניתלו ביום הפורים

פביניץ, פולין
שרה גייגר - חיים בגטו לודז'

שרה גייגר - חיים בגטו לודז'

לודז', פולין
מאיר בלום - עבודת כפיה במפעל בבוכניה

מאיר בלום - עבודת כפיה במפעל בבוכניה

קראקוב, פולין
יהושע אייבשיץ - צוואה מאבא בבית הכלא בלודז'

יהושע אייבשיץ - צוואה מאבא בבית הכלא בלודז'

וילון, פולין
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד