"שאלי שרופה באש..."

"שאלי שרופה באש..."

בעקבות גל השריפות שפקד את ישראל בקיץ שעבר, כשבין היתר היו למאכולת אש ארכיונים. חפצים, מסמכים, צילומים שנמצאו בבתים פרטיים, התעורר הצורך הדחוף לסרוק את החומרים המשפחתיים הכוללים פריטים שערכם רב להיסטוריה היהודית ולשמר אותם בתנאים נאותים. משפחות רבות פנו אל "גנזך קידוש השם" בבקשה לסרוק ולשמר את הארכיונים המשפחתיים שיש להם חשיבות ערכית רבה מלבד החשיבות הנוסטלגית הפרטית. 

במבצע נמרץ שנערך על ידי "גנזך קידוש השם", נאספו ונסרקו חומרים רבים אשר חשיבותם וערכם הינם לאין ערוך. האוספים עוברים תהליך סריקה, מיון ושימור על ידי ארכיונאים מוסמכים כשבסיום התהליך יונגשו החומרים לציבור הרחב בהתאם להסכמת התורם. החומר המקורי יישמר בקפידה באוצרות גנזך קידוש השם, או יוחזר לבעלים לאחר הסריקה והכל בהתאם להוראות התורם.

בפעולת ההצלה שנערכה לאחרונה טופלו  בין היתר האוספים הבאים:

אוסף אפשטיין - קלצק

חליפת מכתבים בין הרב יצחק אפשטיין זצ"ל , שהתגורר בירושלים אצל ראש ישיבת "עץ חיים" רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, לבין משפחתו בקלצק, משנת תרצ"ח-1938 ועד שניספו בשואה בשנת  תש"א-1941. כן כולל האוסף מכתבים ומסמכים נוספים בעניין המאמצים של יוצאי קלצק לעזרת אחיהם שרידי השואה.

נתרם ע"י בתו הגב' רבקה נריה

 אוסף כהנמן

מכתבים מהשנים תש"ה-תשו – 1945-6, שנשלחו לראש ישיבת פוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ולישיבת פוניבז' בעניינים שונים שנושבת מהם רוח התקופה

נתרם ע"י הרב שמואל גרנטשטין

אוסף גרנטשטין

מסמכים, מכתבים, כתבות, מאמרים וכו'  של הסופר ר' יחיאל גרנטשטין, פרטיזן וחוקר שואה

נתרם ע"י בנו הרב שמואל גרנטשטין

  אוסף ברויער

מכתבים של הרב אליעזר ברויער ז"ל מוינה משנת תר"צ-1930 ואילך וכן  מראשית חוג "חת"ם סופר" בבני ברק ועוד

נתרם עי בנו הרב חיים ברויער

אוסף ברקוביץ-גיברט

חליפת מכתבים בהונגרית, בין הבת גיזי ברקוביץ בת"א לבין הוריה (שנספו בשואה) ומשפחתה בכפר גיברט בהונגריה, מתחילת שנות השלושים עד לשואה.

נתרם ע"י הגב' סימה שריבר

אוסף ישראל נגלית לעין

אוסף מסמכים וצילומים ממשפחות בני ברקיות על ייסוד בני ברק ועל השואה. הפעולה נעשתה בשיתוף עם משרד ראש הממשלה ויד בן צבי.

נאסף ע"י הגב' ברוריה קויפמן

 

מלבד זאת נתרמו למאגרי "גנזך קידוש השם" חומרים רבים,

הכוללים מסמכים, חפצים, צילומים ועוד

המשקפים היבטים שונים של ההיסטוריה היהודית

ואינם מוגדרים כאוספים.,

 

"תכנית מגירה"

אנו פונים בקריאה לציבור הרחב לבדוק אם יש  במגירות ביתכם מסמכים, צילומים, חפצים, תעודות, יומנים, העשויים  לתרום מידע יקר-ערך להיסטוריה היהודית בכל פיזורי גלויותיה, הן בארצות המזרח והן בארצות המערב.

גם מסמכים, הנראים במבט ראשון כחסרי ערך להיסטוריה היהודית, עשוי המידע שבהם  להתברר כחשוב ביותר ע"י מומחי "גנזך קידוש השם". אנו נשמח לקבל את החומרים למשמרת או לסריקה ובעזרתכם נוכל להמשיך במפעלנו להנצחת ולהנחלת מורשת עם ישראל. 

ניתן ליצור קשר באמצעות האתר, או בטלפון 035703018 (באין מענה - ניתן להשאיר הודעה), או בפקס 035787442.

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד