והיא שעמדה

במשך כל שנות ההיסטוריה של עם ישראל היווה הלוח היהודי ציר מרכזי אשר סביבו נסובו חיי הפרט, חיי המשפחה וחיי הקהילה. חגי ומועדי ישראל היוו מוקד של קדושה והתעלות ליהודי. מקום מיוחד תפס חג הפסח, חג המסמל את היציאה מעבדות לחירות, ובו אנו מודים לקב"ה על גאולתנו משעבוד מצרים. בזמן השואה עלו שאלות מהותיות על קיום מצוות החג. האם ניתן להימנע מאכילת חמץ בזמן שפת לחם חרבה היא מנת הקיום של היהודי? כיצד ניתן לקיים מצוות ארבע כוסות כאשר אפילו מים אינם בנמצא? ובכלל, כשהיהודי נרדף ומשועבד לנוגש הנאצי האם ניתן להודות על הגאולה מעבדות ולחגוג את חג החירות? בניסיון העיקש של היהודי לשמור את חג הפסח כהלכתו התעוררו לא רק ארבע קושיות אלא תִלי תִלים של שאלות, שאלות קשות וסבוכות, ואיה האב שיענה עליהן?

והיא שעמדה - חג הפסח בתקופת השואה

והיא שעמדה - חג הפסח  בתקופת השואה

והגדת לבנך

והגדת לבנך

תמונות

תמונות

סיפורים

סיפורים

מסמכים

מסמכים
עבור לתוכן העמוד