מאגר עדויות ויזואליות

אוסף עדויות

הניצול וסופר השואה המפורסם, אלי ויזל, אמר: "כל מי שמקשיב לעד, הופך לעד". שמיעת עדויות וסיפורי הניצולים היא חשובה והכרחית על מנת לשמר את הזכרונות ולהנציח את המאורעות הקשים שחווה עמנו.

לצערנו, דור הניצולים אשר היו עדים לזוועות וזוכרים את העולם שנחרב בשואה, הולך ונעלם. הניצולים מתמעטים, וגם אלו שעדיין נמצאים איתנו מתקשים יותר ויותר לתת את עדותם. מסיבה זו, גביית העדויות ושימורן היא פעילות הצלה של ממש.

את גביית העדות יש לבצע במקצועיות מקסימליות מתוך הבנה ורגישות לכאבם הבלתי נתפס של הניצולים ולגודל הטרגדיות שחוו. בתמיכת מנהל התרבות, ועידת התביעות, קרן העזבונות והחברה להשבת הרכוש עוסק "גנזך קידוש השם" בגביית עדויות מניצולי שואה על ידי צוות תחקירנים מיומן שהוכשר במיוחד למשימה זו. לאור המקום הייחודי שתופס "גנזך קידוש השם" בין מוסדות ההנצחה הקיימים, קבעו הגורמים השונים כי הגנזך הוא זה שמוסמך לגבות עדויות מפי ניצולים השייכים לציבור המאמין והדתי, בשל ההבנה לעולמם וערכיהם.

בארכיון הגנזך קיימות כ-2,000 עדויות ויזואליות.

חיפוש עדות

"גנזך קידוש השם" עוסק באופן אינטנסיבי בגביית עדויות מניצולי שואה על ידי צוות תחקירנים שהוכשר
לכך. עד היום נגבו מאות רבות של עדויות המספרות את סיפור האמונה וניצחונה של הרוח.

אוצרות הגנזך

תערוכות מקוונות

תערוכות מקוונות בנושאים הקשורים להווי חיים יהודי מסורתי, בהתאם לצורכי החינוך והחברה

לכל התערוכות