דרשות שעלו מן האפר

הרבי מפיאסצנה בגטו וורשה

"דרשות שעלו מן האפר" היא יחידת לימוד העוסקת בנושא ייחודי בחייהם של יהודי ורשה בשנות הזעם; האמונה היהודית והחסידות, ומשמעותן בחיי הגטו. היחידה בנויה סביב דמותו של הרבי מפיאסצנה, ר' קלונימוס קלמן שפירא, שנשא את דרשותיו בגטו בעיצומם של האירועים.

היחידה כוללת 18 כרזות ומדריך למורה.

בכל כרזה מוצגות תמונות מהווי החיים היהודי בוורשה, ולצִדן ציטוטים מדרשותיו של הרבי מפיאסצנה. השילוב הייחודי הזה של דרשות חסידיות עם תמונות ארכיון מאפשר לתלמיד לקלוט את תנאי החיים בגטו מנקודת מבטו של מנהיג רוחני הנמצא עם אחיו בסבלותם. בדבריו של הרבי מקבלים הסבל והכאב משמעות עמוקה ורחבה יותר.

המדריך למורה כולל: קטעים מדרשות הרבי, עדויות ויומנים המספרים את הסיפור שמאחורי התמונות והצעות לדיון בכיתה.

אוכלוסיית יעד: היחידה מיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות, לכיתות על-יסודיות ולכיתות סמינר. ניתן לשלב אותה במסגרת שיעורי יהדות ושיעורי היסטוריה. ידע קודם: כהכנה ליחידה נדרש ידע בסיסי על החיים בגטאות. חשוב לציין כי היחידה אינה מקיפה את כל ההיבטים של החיים בגטו. אין היא מזכירה, לדוגמה, את היודנרט או את המשטרה היהודית. מטרתה למלא את החסר הקיים בחומרי למידה העוסקים בעמידה הרוחנית של היהודים בגטאות תוך התמקדות בדרשותיו של הרבי. אולם למידה משמעותית של הדרשות דורשת הבנה של תנאי החיים שהיוו רקע לכתיבתם. לכן, קודם העיון בדרשות רצוי לחשוף בפני התלמיד את מציאות החיים בגטו.

היחידה מיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות, לכיתות על-יסודיות ולכיתות סמינר. ניתן לשלב אותה במסגרת שיעורי יהדות ושיעורי היסטוריה. ידע קודם: כהכנה ליחידה נדרש ידע בסיסי על החיים בגטאות. חשוב לציין כי היחידה אינה מקיפה את כל ההיבטים של החיים בגטו. אין היא מזכירה, לדוגמה, את היודנרט או את המשטרה היהודית. מטרתה למלא את החסר הקיים בחומרי למידה העוסקים בעמידה הרוחנית של היהודים בגטאות תוך התמקדות בדרשותיו של הרבי. אולם למידה משמעותית של הדרשות דורשת הבנה של תנאי החיים שהיוו רקע לכתיבתם. לכן, קודם העיון בדרשות רצוי לחשוף בפני התלמיד את מציאות החיים בגטו.

ניתן להיעזר במבוא ההיסטורי על גטו ורשה המופיע במדריך.

דרשות שעלו מן האפר

Published on אפריל 26, 2020