לשמוע אל הרינה ואל התפילה

תפילות ראשונות לאחר החורבן