תשעה באב

בשש השנים הקשות והמרות שידע העם היהודי בזמן השואה, כל יום היה תשעה באב; כל יום היה יום אבל ומספד, חורבן ובכי, צום וצער. בכל יום אפשר היה לקרוא את מגילת איכה. התקווה היחידה שעזרה ליהודים לשרוד את הזוועות הייתה נבואת הנחמה המובאת בסוף המגילה: "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם".
לפניכם עדויות ומוצגים המתעדים את צום תשעה באב בתפוצות ישראל לפני השואה ובמהלכה.