תשעה באב

בשש השנים הקשות והמרות שידע העם היהודי בזמן השואה, כל יום היה תשעה באב; כל יום היה יום אבל ומספד, חורבן ובכי, צום וצער. בכל יום אפשר היה לקרוא את מגילת איכה. התקווה היחידה שעזרה ליהודים לשרוד את הזוועות הייתה נבואת הנחמה המובאת בסוף המגילה: "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם".
לפניכם עדויות ומוצגים המתעדים את צום תשעה באב בתפוצות ישראל לפני השואה ובמהלכה.

...[קרא עוד]
מגילת השואה – משה פראגר תרס"ט (1909) – תשמ"ה (1985)

קינה על חורבן בית ישראל באירופה מאת משה פראגר חוקר וסופר – מיסד "גנזך קידוש השם"

בלה פורייס - תשעה באב במחנה (סנץ, צ'כוסלובקיה)
עולים לרגל תש"ה - תש"ו
לובה טייטלבוים - תשעה באב במחנה השמדה (הונגריה)
אדית רוטשילד - תפילות במחנה אושוויץ (הונגריה)
עולים לרגל תש"ה - תש"ו