שבת

יום השבת הוא יום מנוחה והתעלות הנשמה עבור האדם היהודי, היום שממנו הוא שואב כוחות לימים הבאים. השבת – נועם הנשמות והשביעי – עונג הרוחות ועדן הנפשות.

שבת הוא יום מיוחד, שיש בו עצירה של האדם מכל מה שהוא עסוק בו ועלייה למישור רוחני יותר. מעמד זה מביא את האדם לגלות בעצמו, בקהילתו ובעמו הרבה מעבר למה שאפשר במציאות היום-יומית הרגילה.

תקופת השואה העמידה יהודים בסיטואציות קשות ומורכבות, והשבת – לא פעם נתנה את האפשרות, גם בתוך הסבל והקושי, למצוא נחמה קטנה ולראות בה מתנה.

יהודי יכול...[קרא עוד]

שמור וזכור - שמירת שבת בתקופת השואה
רגע אחד של שמירת שבת - דוד פרידמן (מישקולץ, הונגריה)
משה שנוולד - שבת ברכבת (סארוואש, הונגריה)
פמוט למזכרת - טובה לינשה (דברצין, הונגריה)
הרבנית רבקה וולבה - עבודות כפיה (קובנה, ליטא)
שיינדל יעקובזון - מסירות נפש של ילדה קטנה למען השבת (רודניק, גליציה)
משה קוגלר - שביתת רעב וסעודת השבת (שופרון, הונגריה)
תפילת מנחה בשבת

ברכה שטרנברג - נרות השבת בכפור הסיבירי (חרוביישוב, פולין)
אסתר כץ - שחרית ביער (רוז'ן, פולין)
מסירות נפש לשמירת שבת בגטו וילנה

ישראל אורלנסקי - שלוש סעודות (בילסק, פולין)
אסתר דוידוביץ - נרות שבת במחנה (הונגריה)
מנהגי תפילה בשבת

יהושע אייבשיץ - מסירות נפש על שמירת שבת (וילון, פולין)
אסתר בורשטיין - ליל שבת באושוויץ
שבת - אוצר יקר (בגטו לודז)

אברהם שטיינברג - שבת ברכבת בדרך לסיביר (ירוסלב, גליציה)
חנה מוסקוביץ - שבת בבית (בוקרשט, רומניה)
להדליק נר של שבת

פרופ' ראובן פוירשטיין - משפחה יהודית ברומניה (בוטושאן, רומניה)
נתן צבי ברון - מאבק על שמירת השבת בטלז (טבריג, ליטא)
שחרור בשבת

ברכה שטרנברג - עונג שבת (חרוביישוב, פולין)
מנחם הברמן - ליל שבת (מונקאטש, צ'כוסלובקיה)
קידשנו השבת ועבדנו

רבקה בנימיני - שבת באושוויץ (נייטרא, צ'כוסלובקיה)
פרופ' ראובן פוירשטיין - בוטושאן עיר הולדתי (בוטושאן, רומניה)
המלאך בלבן מאושוויץ

אברהם שטיינברג - שבת ברכבת בדרך לסיביר (ירוסלב, גליציה)
מנחם הברמן - שבת בעיירה (מונקאטש, צ'כוסלובקיה)
סעודה שלישית של שבת במאוטהאוזן

יהושע דנציגר - שבת במחנה עבודה (טיסוליק, הונגריה)
יצחק בנעט - סעודת מלווה מלכה (סאסרעגן, טרנסילבניה)
כל עצמותי תאמרנה "שבת קודש"

שלמה וקשטוק - שמירת שבת בסיביר (קאליש, פולין)
אהרן פרומר - שבת ויום טוב (לודז', פולין)
יצחק מאיר שפרנוביץ - שבת בסיביר (אוסטרוב אוזביצק, פולין)
פוריה סוקל - לשמור על מה שאפשר / שבת במחנה (ורשה, פולין)
סעודה שלישית בגטו לודז

אהרן פרומר - שבת במחנה עבודה (לודז', פולין)
מאיר בלום - "זכור את יום השבת..."
קבלת שבת ברכבת

מנחם מנדל בריקמן - קבלת שבת עם השחרור (פביניץ, פולין)
יוכבד קאהן (לבנברג) - ילדת מסתור בהולנד (אוטרכט, הולנד)
נרות שבת באושויץ

יחיאל גרנטשטיין - פרטיזן ביער (לובלין, פולין)
יהושע אייבשיץ - מסירות נפש על שמירת שבת (וילון, פולין)
קידוש

אסתר דוידוביץ - נרות שבת במחנה (הונגריה)
אסתר בורשטיין - ליל שבת באושוויץ
המשפט בליל שבת

פייגה לאה בולק - עזרה וסעד בגטו לודז' (לודז', פולין)
זימל רוטשטיין - הפלישה לפולין (פולין)
נרות השבת במחנה העבודה

הרב שלמה פפנהיים - מנין יהודי בקליפטון - אנגליה (גרמניה)
אברהם גרשון פונפדר - זמירות מבית אבא (בודפשט, הונגריה)