שבועות

יוסף גוזיק, תושב דוקלה שבפולין, התחבא לאורך המלחמה בביתו של חסיד אומות העולם פולני. גוזיק כתב לאורך שנות המלחמה יומן מפורט ובו תיאר את חייו ותחושותיו במחבוא. את היומן הוא כתב בעברית עשירה והרבה לשלב בו ביטויים חז"ליים. וכך כתב בב' בסיוון תש"ג (07/06/1943), ערב חג מתן תורה:
"היום בערב נגמור לספור את ספירת העומר ומחר בערב יהיה כבר חג השבועות. ואומנם חג נעים ויפה היה בין החגים שלנו חג הביכורים, שהזכיר אותנו שביום הזה הבאנו לפנים כשישבנו על אדמתנו את פירות הביכורים לירושלים, ...[קרא עוד]

לולי תורתך
יחיאל גליקשטיין - הצלת ספר תורה אחרי המלחמה (ז'רנוביץ, פולין)
הרבנית רבקה אזרחי - ישיבת מיר בשנחאי (מיר, ליטא)
אברהם ורטהיימר - דף גמרא ביער (מדיאש, רומניה)
הצלת ספרי תורה אחרי המלחמה - ראובן קמפניינו (איטליה)
"אקדמות מילין" ברכבת לאושוויץ

יהושע דנציגר, "אחד מעיר"

יחיאל גליקשטיין - הצלת ספר תורה אחרי המלחמה (ז'רנוביץ, פולין)
שבועות בגטאות ובמחנות

יהושע אייבשיץ, "שערים", 18/05/1972

הלל שוורץ - לימוד תורה במחנות המוות (הונגריה)
אפרים אלקיכן - חזרה ליהדות (בריסל, בלגיה)
יצחק בנעט - ישיבת טושנד (סאסרעגן, טרנסילבניה)
הרבנית אסתר קליין - 'ספירת העומר' בדרך לעבודה (קרסטיר, הונגריה)
יהושע אייבשיץ - בריחה עם ספר התורה (וילון, פולין)
ישיבה באושוויץ

הרב אריה גפן, "יתד נאמן", מוסף שבת קודש

בן ציון וייס - שמירה על חגים יהודיים (נרסניצה, צ'כיה)
אבא הלפרין - במחנה עקורים עם הרבי מקלויזנבורג (ליטא - ישראל)
צבי יצחק גוביץ - ישיבת נייטרא (ברגסס, צ'כוסלובקיה)
נתן צבי ברון - הפרידה מהישיבה בטלז (טבריג, ליטא)
חג מתן תורה בשנת תש"ד

מפנקסו האישי של הרב משה אליעזר שורצבורד

זלמן כהן - הרב הרשל שכטר וה"יזכור" הראשון בברגן בלזן (נירטהאז, הונגריה)
הרבנית רבקה אזרחי - לימוד תורה בשנות הזעם (מיר, ליטא)
אבא הלפרין - המפגש עם הרבי מקלויזנבורג במחנה (ליטא)
מיומנו של משה פלינקר על חג השבועות וסוגיית "העם הנבחר"

(הנער משה- יומנו של משה פלינקר)

יצחק בנעט - הנסיעה לסאטמר, (סאסרגען, טרנסילבניה)
מרים פאלק - חג השבועות במחנה גירס (המבורג, גרמניה)
"הפרהוד"
ניגון "אקדמות במיידנק"

חנה אייבשיץ - מסירות נפש ללימוד תורה
ישראל גרבר - ישיבת מיר בתלאות שנחאי (הורדוק, פולין)
מברכין בריך יקיריה בכל לשן לחישותא

הרה"ח ר' זלמן נאה, "עולם החסידות", סיון תשמ"ב

אקדמות מתוך מסירות נפש בגטו לודז'

כיבוד החג במאכל

משה פראגר, "בית יעקב", עדות שרידת המחנות, עמ' 183–184

אהרן פרומר - גבורת הרוח בגטו לודז' (לודז', פולין)
על הדפסת גמרות מתוך "בסתר רעם" – לא צמא למים, אסתר פרבשטין

צבי יצחק גוביץ - ללמוד בכל מצב / הרב אונגר מנייטרא (ברגסס, צ'כוסלובקיה)
חנה אייבשיץ - מחתרת חסידית בגטו לודז'