רבי יצחק מאיר אלתר – החידושי הרי"ם זצוק"ל יום הסתלקותו כג' באדר תרכ"ו (1886)

רבי יצחק מאיר אלתר, נולד בשנת תקנ"ט (1799) בעיירה מגנישוב, כבן בכור לאביו רבי ישראל רוטנברג, רב העיירה, שהיה מצאצאי המהר"ם – רבינו מאיר מרוטנבורג, ולאמו חיה שרה, שהייתה מיוחסת מאד, מגזע המהרש"ל וה"מגלה עמוקות", וכיון שהתייתמה בילדותה גדלה בבית קרובה המגיד מקוז'ניץ. המגיד הבטיח לה, לאחר הסכמתה להינשא לרבי ישראל שהיה קשיש ממנה, אלמן ועני, ללא כל נדוניה, שתזכה לבן שיאיר את העולם.

האב רבי ישראל, נמנה על החסידים והסתופף בצל סנגורם של ישראל, הר...[קרא עוד]