פורים

כאשר קוראים את מגילת פורים, אי אפשר שלא לחשוב על הדמיון המצמרר בין תכניותיהם של המן הרשע והיטלר ימ"ש. שניהם שנאו את עם ישראל בשל עצם קיומו, ומטרת שניהם הייתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אך עם ישראל, עם הנצח, חי וקיים. לא המן ולא היטלר הצליחו למחותו מעל פני האדמה.

גם בימי השואה, בגטאות ובמחנות, ובמחנות העקורים כשהיגון והתקווה משמשים בערבוביה – חגגו היהודים את חג הפורים במסירות נפש, כתבו מגילות על קרעי דפים, החליפו פיסות סוכר ולחם כמשלוחי מנות, הושיטו יד לנזקקים והמשיכו להאמי...[קרא עוד]

יום ה'פורים' בטריפולי - בני הראל (טריפולי, לוב)
משה שנוולד - קריאת מגילה (סארוואש, הונגריה)
הרב יוסף ברמסון - קריאת מגילה בברגן בלזן (פראנקר, הולנד)
יהושע אייבשיץ - קריאת מגילה בקרון הרכבת (וילון, פולין)
ישראל אורלנסקי - מצוות "זכור" בסיביר (פולין)
קריאת מגילה בגיטו קרקוב פולין תש"ג

מאיר שטרן - מגילת אסתר במחנה זוננברג (לודז', פולין)
נחמיה שיינגוט - שמחת פורים בגטו צאנז (צאנז, גליציה)
משלוח מנות של הרבי מפיאסצנה בגיטו ורשה

יהושע אייבשיץ - פורים בגטו לודז' (וילון, פולין)
סיפורה של מגילת אסתר שנכתבה במסירות נפש רבה במחנה כפייה נאצי

פורים תש"ג במחיצת האדמו"ר מסלונים

יהושע אייבשיץ - פורים ב"קולוניה" (וילון, פולין)
שושנת יעקב צהלה ושמחה....

מנחם מנדל בריקמן - מקדשי השם שניתלו ביום הפורים (פביניץ, פולין)
"פורים שפיל" תש"ה

קריאת המגילה בגטו לודז'

התקווה "לנס של פורים"

חיים עמד בשלג וצעק "המן לגרדום"

יצחק כהן – חג פורים האחרון בסלוניקי (סלוניקי, יון)
קריאת המגילה במחנה בוכנוואלד

יחיאל גרנטשטיין - פורים בגטו סלונים, (לובלין, פולין)
פורים תש"ב ב"קולוניה"

יוסף גוזיק, פולין, פורים תש"ג