ערבות הדדית

כל ישראל ערבים גם בתוך המציאות ההרסנית והקשה בה חיו יהודי אירופה בזמן המלחמה, היו רבים אשר התגייסו לעזור לחלשים מהם ולנזקקים – בין אם מדובר בארגוני חסד שלמים שהוקמו למטרה זו ובין אם במעשי סעד ועזרה פרטיים מאיש לרעהו. ככל שחולפות השנים אנו נחשפים ליותר ויותר תיעודים על היקף העזרה והערבות ההדדית בזמן השואה. נדמה כי אין ניצול שואה אחד אשר לא נתקל בדרכו בעזרה ויד מושטת מצידו של יהודי אחר. לפניכם מקבץ עדויות ומוצגים מתוך המאגר של "גנזך קידוש השם", אשר מתארים את הערבות ההדדית והסעד הרגשי והחומרי שהע...[קרא עוד]
כל ישראל ערבים גם בתוך המציאות ההרסנית והקשה בה חיו יהודי אירופה בזמן המלחמה, היו רבים אשר התגייסו לעזור לחלשים מהם ולנזקקים – בין אם מדובר בארגוני חסד שלמים שהוקמו למטרה זו ובין אם במעשי סעד ועזרה פרטיים מאיש לרעהו. ככל שחולפות השנים אנו נחשפים ליותר ויותר תיעודים על היקף העזרה והערבות ההדדית בזמן השואה. נדמה כי אין ניצול שואה אחד אשר לא נתקל בדרכו בעזרה ויד מושטת מצידו של יהודי אחר. לפניכם מקבץ עדויות ומוצגים מתוך המאגר של "גנזך קידוש השם", אשר מתארים את הערבות ההדדית והסעד הרגשי והחומרי שהעניקו בני העם היהודי זה לזה בתקופת השואה.
הרב סיני אדלר - שיעור באמונה (פראג, צ'כיה)
בודד אך לא לבד

פייגה לאה בולק - עזרה וסעד בגטו לודז' (לודז', פולין)
אסתר הורברג - עזרה הדדית במחנה עבודה (קרקוב, פולין)
סוקל פוריה - עזרה הדדית במסירות נפש / מצעד המוות (ורשה, פולין)
חוה דרנגר - עזרה הדדית באושוויץ (פולין)
גיטה סיקוביץ - "מים חיים" (חוסט, צ'כוסלובקיה)
דב זילבר - הכנסת אורחים עם פרוץ המלחמה (פולין, פיטרקוב)
לחמך על פני המים

פרידה שיף - הכנסת אורחים ברומניה (בייליץ, פולין)
יהודית רובינפלד - "דער שוועסטר לאגער" (אחיות למחנה) (לוטינה, הונגריה)
יהושע אייבשיץ - עבודה ביום כיפור (וילון, פולין)
יהודית רובינפלד - נתינה ותמיכה במחנה 'ברגן בלזן' (לוטינה, הונגריה)
לחמניה ודג מלוח

שרה גייגר - דאגה לכבוד ההורים (לודז', פולין)
אבא הלפרין - אושוויץ (ליטא)
דבורה ברגר - תפוח עץ במחנה (לודז', פולין)
יוסף דז'יאלובסקי - שיעור באמונה במחנה עבודה (לודז', פולין)
פוריה סוקל - "אחיות למחנה" – מיידאנק (וורשה, פולין)
אורי טייטלבוים - ברכבת בדרך לאושוויץ (וידונאנאש, הונגריה)
גמרא של ילדה קטנה