ימים נוראים

עבור היהודי המאמין, החודש המשמעותי והנעלה ביותר בשנה הוא חודש תשרי, שבו חלים הימים הנוראים. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, הושענא רבה, שמחת תורה – כל אחד מימי תשרי נושא מטען רגשי ורוחני עצום עבור בני העם היהודי.
למרות הקושי והסכנה העצומים שבכך, יהודים לאורך כל הדורות ואף בתקופת השואה מסרו את נפשם על קיום מצוות החג. בדרכים לא דרכים הם הצליחו לתקוע בשופר ולערוך תפילות במחנות, ולמרות הרעב והחולשה – לצום ביום הכיפורים. קיימות אף עדויות על סוכות שנבנו במחנות.

תפילת אם

יצחק קליין - שמירת מצוות במחנה עבודה (דעברעצין, הונגריה)
יהי איפוא" אנקת מסלדיך" כרצונך!...

ברכה שטרנברג - מחזור לימים הנוראים (חרוביישוב, פולין)
ובשופר גדול יתקע, וקול דממה דקה ישמע...

נתן צבי ברון - "אלול" בטלז (טבריג, ליטא)
נשים יהודיות במחנה אוגסבורג - יום כיפור תש"ד

מנחם מנדל בריקמן - קול שופר באושוויץ (בפיניץ, פולין)
"שומע קול תרועת עמו ישראל" במנזר

אבא הלפרין - 'ימים נוראים' בבירקנאו (ליטא)
יום הכפורים תש"ה (שמואל)

מלכה כהנא - ראש השנה במחנה בירקנאו (הונגריה)
פנחס וינדרבוים - ראש השנה באושוויץ
ראש השנה תש"ה - באושויץ

יואל שיף - ראש השנה תחת הכיבוש הנאצי (רודניק, גליציה)
דבורה ברגר - ראש השנה הראשון לאחר המלחמה (לודז', פולין)
מאיר הלברשטאם - תקיעת שופר בקור הסיבירי
ליל "כל נדרי" במחנה נשים בשטוטהוף

בלה פורייס - תפילת ראש השנה במחנה (סנץ, צ'כוסלובקיה)
שולמית קטן - תקופת החגים במסתור בצרפת (פרנקפורט, גרמניה)
ימים נוראים תש"ה - ברגן בלזן

יצחק רוזמרין - החגים בסיביר (קרסנושילץ, פולין)
מרים מילר - תקופת החגים בברגן בלזן עם לייבלה בן הרבי מגור (לבוב, פולין)
תקיעת שופר באושוויץ

בן ציון וייס - שמירה על חגים יהודיים (נרסניצה, צ'כיה)
יהושע דנציגר - מנין ביום כיפור במחנה עבודה (טיסוליק, הונגריה)
פוריה סוקל - לצום ביום כיפור (ורשה, פולין)
גיטה סיקוביץ - יום כיפור באושוויץ (חוסט, צ'כוסלובקיה)
ימים נוראים במחנה הסגר בגרמניה

ברכה שטרנברג - יום כיפור בסיביר (חרוביישוב, פולין)
תפילה ותקיעת שופר בצריף הילדים

אסתר דוידוביץ - גבורתם של ילדי ישראל ביום כיפור (הונגריה)

יהושע אייבשיץ - עבודה ביום כיפור (וילון, פולין)
תפוחים ביום כיפור

ראש השנה בעיר נצורה

אדית רוטשילד - תפילות במחנה אושוויץ (הונגריה)
יהודית המדינגר - תפילת יזכור אם בית בצרפת ל"ילדי בוכנוולד"
תפילת יום הכיפורים בפלשוב במחיצת האדמו"ר משידלוב

יוסף שילר - יום כיפור במחנה פלאשוב (קראקוב, פולין)
יוסף שילר - יום כיפור במחנה פלאשוב (קראקוב, פולין)