ימים נוראים

עבור היהודי המאמין, החודש המשמעותי והנעלה ביותר בשנה הוא חודש תשרי, שבו חלים הימים הנוראים. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, הושענא רבה, שמחת תורה – כל אחד מימי תשרי נושא מטען רגשי ורוחני עצום עבור בני העם היהודי.
למרות הקושי והסכנה העצומים שבכך, יהודים לאורך כל הדורות ואף בתקופת השואה מסרו את נפשם על קיום מצוות החג. בדרכים לא דרכים הם הצליחו לתקוע בשופר ולערוך תפילות במחנות, ולמרות הרעב והחולשה – לצום ביום הכיפורים. קיימות אף עדויות על סוכות שנבנו במחנות.

...[קרא עוד]
תפילת אם

יצחק קליין - שמירת מצוות במחנה עבודה (דעברעצין, הונגריה)
יהי איפוא" אנקת מסלדיך" כרצונך!...

ברכה שטרנברג - מחזור לימים הנוראים (חרוביישוב, פולין)
ובשופר גדול יתקע, וקול דממה דקה ישמע...

נתן צבי ברון - "אלול" בטלז (טבריג, ליטא)
נשים יהודיות במחנה אוגסבורג - יום כיפור תש"ד

מנחם מנדל בריקמן - קול שופר באושוויץ (פביניץ, פולין)
שמואל ומרדכי בש – יום כיפור בצריף הנערים באושויץ (ספינקא, רומניה)
"שומע קול תרועת עמו ישראל" במנזר

אבא הלפרין - 'ימים נוראים' בבירקנאו (ליטא)
שמואל ומרדכי בש – תקיעת שופר באושויץ (ספינקא, רומניה)
יום הכפורים תש"ה (שמואל)

מלכה כהנא - ראש השנה במחנה בירקנאו (הונגריה)
פנחס וינדרבוים - ראש השנה באושוויץ
יצחק כהן – ליל יום הכיפורים באושויץ (סלוניקי, יון)
ראש השנה תש"ה - באושויץ

יואל שיף - ראש השנה תחת הכיבוש הנאצי (רודניק, גליציה)
דבורה ברגר - ראש השנה הראשון לאחר המלחמה (לודז', פולין)
פנינה אורן – יום כיפור באושויץ (פולין)
מאיר הלברשטאם - תקיעת שופר בקור הסיבירי (צאנז, גליציה)
ליל "כל נדרי" במחנה נשים בשטוטהוף

הרב יוסף ברמסון - גלגולו של שופר (פראנקר, הולנד)
בלה פורייס - תפילת ראש השנה במחנה (סנץ, צ'כוסלובקיה)
שולמית קטן - תקופת החגים במסתור בצרפת (פרנקפורט, גרמניה)
יעקב לייבוביץ - מחזור לראש השנה בכתב יד (פולין - רוסיה, סיביר)
ימים נוראים תש"ה - ברגן בלזן

יצחק רוזמרין - החגים בסיביר (קרסנושילץ, פולין)
מרים מילר - תקופת החגים בברגן בלזן עם לייבלה בן הרבי מגור (לבוב, פולין)
תקיעת שופר באושוויץ

בן ציון וייס - שמירה על חגים יהודיים (נרסניצה, צ'כיה)
יהושע דנציגר - מנין ביום כיפור במחנה עבודה (טיסוליק, הונגריה)
פוריה סוקל - לצום ביום כיפור (ורשה, פולין)
משה שנוולד - תקיעת שופר במחנה (סארוואש, הונגריה)
גיטה סיקוביץ - יום כיפור באושוויץ (חוסט, צ'כוסלובקיה)
ימים נוראים במחנה הסגר בגרמניה

ברכה שטרנברג - יום כיפור בסיביר (חרוביישוב, פולין)
אסתר דוידוביץ - גבורתם של ילדי ישראל ביום כיפור (הונגריה)
יהושע אייבשיץ - עבודה ביום כיפור (וילון, פולין)
תפוחים ביום כיפור

ראש השנה בעיר נצורה

אדית רוטשילד - תפילות במחנה אושוויץ (הונגריה)
יהודית המדינגר - תפילת יזכור אם בית בצרפת ל"ילדי בוכנוולד"
תפילת יום הכיפורים בפלשוב במחיצת האדמו"ר משידלוב

תפילה ותקיעת שופר בצריף הילדים

יוסף שילר - יום כיפור במחנה פלאשוב (קראקוב, פולין)
יהודית ברינקמן - תפילות וחגים בטרזינשטט (קופנהגן, דנמרק)
יעקב לייבוביץ - מחזור לראש השנה בכתב יד (פולין - רוסיה, סיביר)
שיינדי מילר - יום כיפור בבירקנאו (הונגריה)
שיינדל יעקובזון - תפילות יום כיפור (רודניק, גליציה)
יוסף דוד פרקש - תפילות הימים הנוראים ערב פרוץ המלחמה (ארד, רומניה)