יהדות ליטא בבניינה ובחורבנה

ביוני 1941 ( סוף סיון,) פלשה גרמניה לברית המועצות, ופתחה חזית מזרחית ששנתה את מהלך המלחמה. בקורות העם היהודי   נחקק תאריך זה כראשיתו של הרצח ההמוני האכזרי, והנורא ביותר בקורות עמינו. יחד עם הצבא הגרמני הגיעו זרועות  ה- ס.ס.(האיינזצגורפן) לכל אחת מהקהילות היהודיות, שעד לפלישה היו בפריחתן. הם החלו ברצח יהודים בבורות הירי  וביערות.. הראשונים לכך היו יהודי פולין, וליטא המזרחית. עד סוף שנת 1941 נרצחו יותר מחצי מהיהודים באזורים אלו. מתוך 220,000 יהודים בליטא, שרדו עד סוף שנת 1941,כ- 40 אלף יהודים, ...[קרא עוד]
הרבנית רבקה אזרחי - בית כנסת "בית אהרון" בשנחאי (מיר, ליטא)
נתן צבי ברון - בבריחה עם הרב חיים שטיין (טבריג, ליטא)
ברית מילה בסתר

פייגלה בת הרב

נתן צבי ברון - מאבק על שמירת השבת בטלז (טבריג, ליטא)
הרבנית רבקה אזרחי - ישיבת מיר בשנחאי (מיר, ליטא)
דמותו של רבי אברהם גרודז'ינסקי

נתן צבי ברון - הפרידה מהישיבה בטלז (טבריג, ליטא)
תורה שלמדתי באף: "תפארת בחורים"

"בית יעקב" בגטו קובנה

נתן צבי ברון - "אלול" בטלז (טבריג, ליטא)
הרבנית רבקה וולבה - בתו של הרב אברהם גרודזינסקי, ראש ישיבת סלבודקה קובנה סלבודקה (קובנה, ליטא)
הרבנית רבקה אזרחי - רבי ירוחם ממיר (מיר, ליטא)
נתן צבי ברון - 'בעל בית' ליטאי (טבריג, ליטא)
נתן צבי ברון - טלז בתפארתה (טבריג, ליטא)
נתן צבי ברון - בר מצווה בטלז (טבריג, ליטא)
ישראל גרבר - ישיבת מיר בתלאות שנחאי (הורדוק, פולין)
ישראל גרבר - המשגיח ר' חצ'קל לווינשטיין (הורדוק, פולין)
רפאל ולטשטיין - ר' אלחנן וסרמן / כיבוש ברנוביץ (ביאלסטוק, פולין)
מסירות נפש לשמירת שבת בגטו וילנה

הרבנית רבקה אזרחי - המסע הארוך מליטא לשנחאי (מיר, ליטא)
ספר תורה בגטו קובנה