יהדות הונגריה

יהודי הונגריה   שואת יהודי הונגריה התרחשה בסופה של מלחמת עולם השנייה, והיא בוצעה ברובה תוך חודשים ספורים. מחודש אדר עד חודש תמוז תש"ד (מאי יולי- 1944) ב- 15  למרץ 1944 – אדר תש"ד פלש הצבא הגרמני להונגריה. מיד סומנו היהודים בטלאי צהוב, רכושם הוחרם, הם נצטוו לעבור לגיטאות שהוקמו בכל עריה של הונגריה. ב- 15 למאי – סיון תש"ד  החל שילוחם של יהודי הונגריה לאושוויץ, ובתוך שבועות ספורים בלבד גורשו כ 450,000 יהודים. עם סיום המשלוחים לא היו עוד יהודים בהונגריה חוץ מבודפסט....[קרא עוד]
ציפורה פייבילוביץ - בדרך לאושוויץ (טרסילבניה, רומניה)
יהדות הונגריה – מחוזות של חן יהודי
משה שנוולד - שבת ברכבת (סארוואש, הונגריה)
ציפורה פייבילוביץ - גזילת הרכוש (טרסילבניה, רומניה)
שרה פייגנבוים - גזירות ראשונות (הונגריה)
שמואל דב רוזנברג ואחותו חדוה רוזנבליט - כח של יהודי (סארוואש, הונגריה)
מחוזות של חן יהודי - חוברת
יהודית רובינפלד - "דער שוועסטר לאגער" (אחיות למחנה) (לוטינה, הונגריה)
משה קוגלר - איכה ירדוף אחד אלף / גטו בודפשט (שופרון, הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - בחזרה לחיים (בודפשט, הונגריה)
עטרה בלומנטל - ברגן בלזן (סורוש, הונגריה)
משה חיים שלנגר - ברגן בלזן בעינייו של הצייר (בודפשט, הונגריה)
ציפורה פייבילוביץ - קבורה יהודית במחנה עבודה זלצוודל גרמניה (טרסילבניה, רומניה)
אורי טייטלבוים - ברכבת בדרך לאושוויץ (וידונאנאש, הונגריה)
שמואל דב רוזנברג ואחותו חדוה רוזנבליט - נסיעה בקרון הבהמות (סארוואש, הונגריה)
הרבנית אסתר קליין - ברכה אחרונה מאבא (קרסטיר, הונגריה)
רחל הרצל - גירוש עם פרוץ המלחמה (הונגריה)
פנחס דסקל - הבריחה מהונגריה (בודפשט, הונגריה)
יהושע דנציגר - הגירוש מהבית (טיסה לוק, הונגריה)
אסתר דוידוביץ - ההצלה הפלאית מתוך תאי הגזים (הונגריה)
שרה וייס - הישרדות באושוויץ (מרגרטן, הונגריה)
שמואל נבון - הכיבוש בהונגריה, ניסיונות בריחה (בודפשט, הונגריה)
יהושע דנציגר - אושוויץ / המפגש הראשון עם המוות (טיסה לוק, הונגריה)
הרבנית אסתר קליין - המפגש הראשון עם מחנה אושוויץ (קרסטיר, הונגריה)
שרה שטיין - הפרידה מאמא בכניסה לאושוויץ (הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - הצלה בבית הזכוכית (בודפשט, הונגריה)
יצחק קליין - הצלה ניסית ברכבת (דעברעצין, הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - זמירות מבית אבא (בודפשט, הונגריה)
יהושע דנציגר - חיי הסבל מחנה ליבושנו (טיסה לוק, הונגריה)
שיינדי מילר - מלחמת החיים (הונגריה)
אדית וייס - חתונה במחנה עקורים (הונגריה)
יהושע דנציגר - "ירושלים הקטנה" / זכרונות מבית סבא וסבתא (טיסה לוק, הונגריה)
יהושע דנציגר - מזכרת מהבית (טיסוליק, הונגריה)
מלכה שנהב - מלאך שמר על אמא / ניסי ההצלה של האם (בודפשט, הונגריה)
יוסף גולדברגר - ניסיונות בריחה נויאטשוב - (דברצין, הונגריה)
יהודית רובינפלד - נתינה ותמיכה במחנה 'ברגן בלזן' (לוטינה, הונגריה)
רבקה וייס - נתינה ללא גבול (הונגריה)
הרבנית אסתר קליין - 'ספירת העומר' בדרך לעבודה (קרסטיר, הונגריה)
משה קוגלר - עבודות הכפיה ונס ההצלה (שופרון, הונגריה)
אדית וייס - עבודת כפייה (סייליש, הונגריה)
וייס רבקה - הפגישה המחודשת לאחר המלחמה (קישקנט הולך, הונגריה)
רבקה וייס - פרידה מאבא מתוך הרכבת הנוסעת (הונגריה)
חיה הרבסט - רעב במחנה ברגן בלזן (מאקווא, הונגריה)
יהושע דנציגר - שבת במחנה עבודה (טיסוליק, הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - שחרור בודפשט (בודפשט, הונגריה)
שרה שטיין - שיר של אמונה ותפילה באושוויץ (הונגריה)
יצחק קליין - שמירת מצוות במחנה עבודה (דעברעצין, הונגריה)
רבקה וייס - תבונה של אם יהודיה (הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - תמונות לזיכרון (בודפשט, הונגריה)
אדית רוטשילד - תפילות במחנה אושוויץ (הונגריה)
שיינדי מילר - לכתוב בכל מצב (הונגריה)