יהדות הונגריה

יהודי הונגריה   שואת יהודי הונגריה התרחשה בסופה של מלחמת עולם השנייה, והיא בוצעה ברובה תוך חודשים ספורים. מחודש אדר עד חודש תמוז תש"ד (מאי יולי- 1944) ב- 15  למרץ 1944 – אדר תש"ד פלש הצבא הגרמני להונגריה. מיד סומנו היהודים בטלאי צהוב, רכושם הוחרם, הם נצטוו לעבור לגיטאות שהוקמו בכל עריה של הונגריה. ב- 15 למאי – סיון תש"ד  החל שילוחם של יהודי הונגריה לאושוויץ, ובתוך שבועות ספורים בלבד גורשו כ 450,000 יהודים. עם סיום המשלוחים לא היו עוד יהודים בהונגריה חוץ מבודפסט....[קרא עוד]
יהודי הונגריה
שואת יהודי הונגריה התרחשה בסופה של מלחמת עולם השנייה, והיא בוצעה ברובה תוך חודשים ספורים. מחודש אדר עד חודש תמוז תש"ד (מאי יולי- 1944) ב- 15  למרץ 1944 – אדר תש"ד פלש הצבא הגרמני להונגריה. מיד סומנו היהודים בטלאי צהוב, רכושם הוחרם, הם נצטוו לעבור לגיטאות שהוקמו בכל עריה של הונגריה. ב- 15 למאי – סיון תש"ד  החל שילוחם של יהודי הונגריה לאושוויץ, ובתוך שבועות ספורים בלבד גורשו כ 450,000 יהודים. עם סיום המשלוחים לא היו עוד יהודים בהונגריה חוץ מבודפסט. ערב המלחמה היו בהונגריה כ 750,000 יהודים, וכ- 450,000 מתוכם נרצחו.
העדויות שלפניכם עוסקות במאבקם של  יהודים מהונגריה למען קיומם של ערכים יהודיים. גם בהיותם במחנות הרכוז, ערכים של משפחה ולוח יהודי, קיום מצוות ודברי תורה. ערבות הדדית וערכי מוסר- נחלת המסורת היהודית מדור לדור
יהדות הונגריה – מחוזות של חן יהודי
משה שנוולד - שבת ברכבת (סארוואש, הונגריה)
מחוזות של חן יהודי - חוברת
יהודית רובינפלד - "דער שוועסטר לאגער" (אחיות למחנה) (לוטינה, הונגריה)
משה קוגלר - איכה ירדוף אחד אלף / גטו בודפשט (שופרון, הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - בחזרה לחיים (בודפשט, הונגריה)
עטרה בלומנטל - ברגן בלזן (סורוש, הונגריה)
משה חיים שלנגר - ברגן בלזן בעינייו של הצייר (בודפשט, הונגריה)
אורי טייטלבוים - ברכבת בדרך לאושוויץ (וידונאנאש, הונגריה)
הרבנית אסתר קליין - ברכה אחרונה מאבא (קרסטיר, הונגריה)
פנחס דסקל - הבריחה מהונגריה (בודפשט, הונגריה)
יהושע דנציגר - הגירוש מהבית (טיסה לוק, הונגריה)
אסתר דוידוביץ - ההצלה הפלאית מתוך תאי הגזים (הונגריה)
שרה וייס - הישרדות באושוויץ (מרגרטן, הונגריה)
שמואל נבון - הכיבוש בהונגריה, ניסיונות בריחה (בודפשט, הונגריה)
יהושע דנציגר - אושוויץ / המפגש הראשון עם המוות (טיסה לוק, הונגריה)
הרבנית אסתר קליין - המפגש הראשון עם מחנה אושוויץ (קרסטיר, הונגריה)
שרה שטיין - הפרידה מאמא בכניסה לאושוויץ (הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - הצלה בבית הזכוכית (בודפשט, הונגריה)
יצחק קליין - הצלה ניסית ברכבת (דעברעצין, הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - זמירות מבית אבא (בודפשט, הונגריה)
יהושע דנציגר - חיי הסבל מחנה ליבושנו (טיסה לוק, הונגריה)
אדית וייס - חתונה במחנה עקורים (הונגריה)
יהושע דנציגר - "ירושלים הקטנה" / זכרונות מבית סבא וסבתא (טיסה לוק, הונגריה)
יהושע דנציגר - מזכרת מהבית (טיסוליק, הונגריה)
מלכה שנהב - מלאך שמר על אמא / ניסי ההצלה של האם (בודפשט, הונגריה)
יוסף גולדברגר - ניסיונות בריחה נויאטשוב - (דברצין, הונגריה)
יהודית רובינפלד - נתינה ותמיכה במחנה 'ברגן בלזן' (לוטינה, הונגריה)
רבקה וייס - נתינה ללא גבול (הונגריה)
הרבנית אסתר קליין - 'ספירת העומר' בדרך לעבודה (קרסטיר, הונגריה)
משה קוגלר - עבודות הכפיה ונס ההצלה (שופרון, הונגריה)
אדית וייס - עבודת כפייה (סייליש, הונגריה)
וייס רבקה - הפגישה המחודשת לאחר המלחמה (קישקנט הולך, הונגריה)
רבקה וייס - פרידה מאבא מתוך הרכבת הנוסעת (הונגריה)
חיה הרבסט - רעב במחנה ברגן בלזן (מאקווא, הונגריה)
יהושע דנציגר - שבת במחנה עבודה (טיסוליק, הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - שחרור בודפשט (בודפשט, הונגריה)
שרה שטיין - שיר של אמונה ותפילה באושוויץ (הונגריה)
יצחק קליין - שמירת מצוות במחנה עבודה (דעברעצין, הונגריה)
רבקה וייס - תבונה של אם יהודיה (הונגריה)
אברהם גרשון פונפדר - תמונות לזיכרון (בודפשט, הונגריה)
אדית רוטשילד - תפילות במחנה אושוויץ (הונגריה)