ט"ו בשבט

התאריך ט"ו בשבט הוא ראש השנה שקבעו חז"ל לצורך מניין שנותיהם של עצי ארץ ישראל - "ראש השנה לאילן", כפי שהוא מכונה במשנה. נהוג ביום זה להרבות באכילת פירות העץ של ארץ ישראל ובמיוחד פירות משבעת המינים. מכיוון שההיבטים החקלאים וההלכתיים של ט"ו בשבט ייחודים לארץ ישראל, לא יכלו הללו לבוא לידי ביטוי בקהילות ישראל בגולה – אולם במשך דורות ט"ו בשבט היה חג של געגוע לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, שבאמצעותו ציינו יהודי העולם את אהבתם וכיסופיהם לארץ הקודש ואת חלומם לעלות אליה. בקהילות ישראל חגגו את ט"ו בשב...[קרא עוד]
התאריך ט"ו בשבט הוא ראש השנה שקבעו חז"ל לצורך מניין שנותיהם של עצי ארץ ישראל - "ראש השנה לאילן", כפי שהוא מכונה במשנה. נהוג ביום זה להרבות באכילת פירות העץ של ארץ ישראל ובמיוחד פירות משבעת המינים. מכיוון שההיבטים החקלאים וההלכתיים של ט"ו בשבט ייחודים לארץ ישראל, לא יכלו הללו לבוא לידי ביטוי בקהילות ישראל בגולה – אולם במשך דורות ט"ו בשבט היה חג של געגוע לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, שבאמצעותו ציינו יהודי העולם את אהבתם וכיסופיהם לארץ הקודש ואת חלומם לעלות אליה. בקהילות ישראל חגגו את ט"ו בשבט ברמז, בסימן בלבד. יש שנהגו לאכול פירות שגדלו בגולה אשר מזכירים את פירות ארץ ישראל, ולכוון לפרי הארץ. לפניכם תצלומים וקטעי תיעוד מתוך ארכיון 'גנזך קידוש השם' המתעדים את  ט"ו בשבט בקהילות השונות בארץ ובעולם , גם במחנות, ובשארית הפליטה..
מנהגי עדות בט"ו בשבט

גילויי כוחות נסתרים בחיק הטבע

אסתר גרינבוים - החלום על ארץ ישראל (בודפשט, הונגריה)
עץ החיים - במחנה רכוז

בבית הילדים בזבשה, פולין