חנוכה

חג החנוכה במסורת היהודית מסמל תקווה, אור בקצה המנהרה, ניצחון ניסי של רוח טהורה על כוח צבאי אדיר ועושר חומרי. גם בתקופת השואה, בימים שחורים משחור שבהם היה נראה שסופו של העם היהודי קרוב, גם במחנות העקורים, גם בסיביר וגם בגטאות – המשיכו היהודים להדליק חנוכיות ולקוות לניסים, לגאולה ולתקומה מחדש.

 

...[קרא עוד]
נתן צבי ברון - נרות חנוכה ברכבת לאוזבקיסטאן (טבריג, ליטא)
שרה פייגנבוים - נר חנוכה בודד וכיסופים לארץ ישראל (הונגריה)
נר ראשון של חנוכה

חיים בנימיני - חנוכה בברגן בלזן (בודפשט, הונגריה)
שמואל דב רוזנברג ואחותו חדוה רוזנבליט - נרות חנוכה דולקים בבלוק (סארוואש, הונגריה)
בנות ישראל בחנוכה במחנה עבודה

יצחק כהן - חנוכה באושוויץ (סלוניקי, יון)
"אז אגמור בשיר מזמור..."

פלה איזוביצקי - חנוכה במוסד הילדים (פולין - בלגיה)
"שהחיינו"

אור החנוכה ביערות הפרטיזנים

רחל פנט - חנוכה במחנה עבודה בהונגריה (מאקאווא, הונגריה)
יהושע אייבשיץ - חנוכה במחנה שווינגן (וילון, פולין)
מנת לחם בעבור נרות חנוכה

רחל פוגל – חנוכה עם אמא באושויץ (רומניה)
נר ראשון של חנוכה בברגן - בלזן

אסתר דוידוביץ - נר חנוכה בברגן בלזן (הונגריה)
ישראל יצחק קוזק - חנוכה אצל האמרי אמת בגור (פולין)
נר חנוכה בשוואנינגן

משה קוגלר - חנוכה בבית הילדים דומונקוש (שופרון, הונגריה)
נר אחד של תקווה

ברכה שטרנברג - נר חנוכה בסיביר הקפואה (חרוביישוב, פולין)
לאור נרות החנוכה

יעקב קאפל רייניץ - נר חנוכה בלי ברכה (בודפסט, הונגריה)
חנוכה בגטו ורשה

מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - נר חנוכה ברוונסבריק (הולנד)
לחגוג על אפם ועל חמתם...

חוה פרנקל - חנוכה (טשעבין, פולין)
חנוכה באושויץ

הרב סיני אדלר - חנוכה באושוויץ (פראג, צ'כיה)
משה שנוולד - נר חנוכה בבית החולים במחנה וולפסברג (סארוואש, הונגריה)
רחל הרצל - אורות החנוכה (הונגריה)