חינוך

חינוך למרות תנאי החיים הבלתי אפשריים בגטאות, ניסו היהודים לשמור על שגרת חיים קבועה ונורמטיבית עד כמה שאפשר, וכחלק מכך – לקיים לימודים סדירים. כמובן שהדבר כמעט לא היה אפשרי, אך המורים וההורים ניסו להקים מערכות חינוך מחתרתיות ולשמר בכוח את שגרת הלימוד. עבור הילדים היו בתי הספר מקום מקלט, אי של שפיות בתוך השיגעון, האימה והכאוס ששררו סביבם. גם לאחר השואה הוקמו מערכות חינוך ולימוד במחנות העקורים. לפניכם עדויות, תצלומים וסיפורים אשר מתארים את מערכות החינוך לפני השואה, במהלכה ולאחריה....[קרא עוד]
תערוכה - המחתרת הבלתי נודעת
הרב סיני אדלר - שיעור באמונה (פראג, צ'כיה)
שיקום - ילדי בוכנוולד

פוריה סוקל - עבודת המידות ושמירה על צלם אנוש / בנות יעקב במחנה (ורשה, פולין)
חינוך בגטו לודז'

יהודה יונגמן - חינוך הילדים (צ'ירש, בוקובינה)
פסיה נוגלבלט - בבית הילדים של גברת לדרמן (פולין)
משה קנר - השבת הילדים אל כור מחצבתם (רוז'אן, פולין)
אל לב הנער

הלה קלוגר - שיקום במוסד "בנות ירושלים" בסוסנוביץ (פולין)
סימה פרייזר - שיעור חשבון בברגן בלזן (סוחה, פולין)
המורה פייגא זליצקה הי"ד

משה וייס - חינוך הנערים ע"י הרבי מקלויזנבורג (הונגריה)
תלמוד תורה "במארישין"- (גטו לודז)

לאה נבנצל - שיבה לחיים בבית הילדים בז'בזה (אפטא, פולין)
שידלוביץ

שמעון לנדא - מפולין להונגריה והישיבה בפאפא (קרינצא, פולין)
מרים קרשנר - ניהול בית ילדים בצל הכיבוש הנאצי (אנטוורפן, בלגיה)
ורשה

מיכאל בראון – הרב מפונביז' ובתי אבות (פולין)
חיים לורנץ - ילדי בוכנוולד בצרפת (ירוגוש, הונגריה)
משה דב קליין - בחזרה לישיבה (אושגורד, צ'כוסלובקיה)
אברהם יעקב פריש - מלמד אחרי השחרור (האידונאנאש, הונגריה)
תנועת בית יעקב בגטו לודז'

צבי בירנבאום - לימודים במחנה ווסטרבורק (גרמניה - הולנד)
פרידה בורנשטיין - מוסד הילדים באולם (ירוסלב, פולין)
הרוח היהודי בגטו ורשה

פייגעלע דעם רב'ס

משה קוגלר - חנוכה בבית הילדים דומונקוש (שופרון, הונגריה)
יצחק בנעט - ישיבת טושנד (סאסרעגן, טרנסילבניה)
משה וייס - כמו אב לבניו / הרבי מקלויזנבורג בפרנוולד (הונגריה)
פרידה בורנשטיין - מנהלת בית הספר באולם (ירוסלב, פולין)
משה אקרמן - בבית הילדים השוויצרי (שטרסבורג, צרפת)
מרים פאלק – שירת האמונה (המבורג, גרמניה)
תפארת בחורים - בגטו קובנה

פרופ' ראובן פוירשטיין - ה"חיידר" (בוטושאן, רומניה)
יהושע אייבשיץ - זכרונות מהחיידר (וילון - פולין)
בית יעקב במחנות העקורים

הרב יוסף ברמסון - במוסד יהודי לאחר המלחמה (פראנקר, הולנד)
צבי בירנבאום - בית היתומים במחנה ווסטרבורק (גרמניה - הולנד)
דבורה ברגר - תפוח עץ במחנה (לודז', פולין)