חינוך

חינוך
למרות תנאי החיים הבלתי אפשריים בגטאות, ניסו היהודים לשמור על שגרת חיים קבועה ונורמטיבית עד כמה שאפשר, וכחלק מכך – לקיים לימודים סדירים. כמובן שהדבר כמעט לא היה אפשרי, אך המורים וההורים ניסו להקים מערכות חינוך מחתרתיות ולשמר בכוח את שגרת הלימוד. עבור הילדים היו בתי הספר מקום מקלט, אי של שפיות בתוך השיגעון, האימה והכאוס ששררו סביבם.
גם לאחר השואה הוקמו מערכות חינוך ולימוד במחנות העקורים.
לפניכם עדויות, תצלומים וסיפורים אשר מתארים את מערכות החינוך לפני השואה, במהלכה ולאחריה.

הרב סיני אדלר - שיעור באמונה (פראג, צ'כיה)
שיקום - ילדי בוכנוולד

יצחק בנעט - ישיבת טושנד (סאסרעגן, טרנסילבניה)
משה קנר - השבת הילדים אל כור מחצבתם (רוז'אן, פולין)
פוריה סוקל - עבודת המידות ושמירה על צלם אנוש / בנות יעקב במחנה (ורשה, פולין)
שידלוביץ

הרוח היהודי בגטו ורשה

תלמוד תורה "במארישין"- (גטו לודז)

תנועת בית יעקב בגטו לודז'

חינוך בגטו לודז'

יהודה יונגמן - חינוך הילדים (צ'ירש, בוקובינה)
פסיה נוגלבלט - בבית הילדים של גברת לדרמן (פולין)
אל לב הנער

סימה פרייזר - שיעור חשבון בברגן בלזן (סוחה, פולין)
המורה פייגא זליצקה הי"ד

משה וייס - חינוך הנערים ע"י הרבי מקלויזנבורג (הונגריה)
לאה נבנצל - שיבה לחיים בבית הילדים בז'בזה (אפטא, פולין)
מרים קרשנר - ניהול בית ילדים בצל הכיבוש הנאצי (אנטוורפן, בלגיה)
ורשה

מיכאל בראון – הרב מפונביז' ובתי אבות (פולין)
חיים לורנץ - ילדי בוכנוולד בצרפת (ירוגוש, הונגריה)
משה דב קליין - בחזרה לישיבה (אושגורד, צ'כוסלובקיה)
אברהם יעקב פריש - מלמד אחרי השחרור (האידונאנאש, הונגריה)
הלה קלוגר - שיקום במוסד "בנות ירושלים" בסוסנוביץ (פולין)
פרידה בורנשטיין - מוסד הילדים באולם (ירוסלב, פולין)
פייגעלע דעם רב'ס

משה קוגלר - חנוכה בבית הילדים דומונקוש (שופרון, הונגריה)
משה וייס - כמו אב לבניו / הרבי מקלויזנבורג בפרנוולד (הונגריה)
פרידה בורנשטיין - מנהלת בית הספר באולם (ירוסלב, פולין)
שמעון לנדא - מפולין להונגריה והישיבה בפאפא (קרינצא, פולין)
משה אקרמן - בבית הילדים השוויצרי (שטרסבורג, צרפת)
מרים פאלק – שירת האמונה (המבורג, גרמניה)
יהושע אייבשיץ - זכרונות מהחיידר (וילון - פולין)
תפארת בחורים - בגטו קובנה

פרופ' ראובן פוירשטיין - ה"חיידר" (בוטושאן, רומניה)
בית יעקב במחנות העקורים