"והיו לאות"

תפילין "והיו לאות על ידיך..." מבוא: בעל ספר החינוך , בבארו את המשמעויות של מצוות תפילין כותב בזה הלשון: "...והעניין בארבע פרשיות אלה יותר מבשאר פרשיותיה של תורה לפי שיש באלה קבלת מלכות שמים ואחדות השם, וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העלם והשגחת השם בתחתונים ואלה הם יסודות דת יהודית". בתנאים שהיו שרויים היהודים במחנות ההשמדה הייתה למשפטים אלה משמעות מיוחדת.  הם היו זקוקים לא רק לחיזוק בענייני אמונה בכלל,  אלא בעקר בחיזוק האמונה בהשגחת השם בתחתונים כלשונו של ...[קרא עוד]
סוד התפילין הזעירות
קליפ מתוך הסרט "שומרים על קשר" בשיתוף עם מכללת ירושלים
אברהם יעקב פריש - הנחת תפילין ראשונה בבודפשט (האידונאנאש, הונגריה)
"והיו לאות"...

תפילין – למות למענם

הרב דוד ברודמן - הימים האחרונים בטרזינשטט (האג, הולנד)
שלמה אריה ברבר - תפילין במחנה עבודה (קשאנוב, גליציה)
יהושע לנדא - ניסיונות בריחה (בריגל, גליציה)
יצחק רוזמרין - מסירות נפש למצוות (קרסנושילץ, פולין)
יצחק רוזמרין - בר מצווה מיוחדת (קרסנושילץ, פולין)
הנחת תפילין באושוויץ

יחזקאל שיקמן - תפילין במחנה עבודה (סוסנוביץ, פולין)
סילבן (שלמה זלמן) ברכפלד - גבורת נפשו של אבא (אנטוורפן, בלגיה)
מאיר בלום - נער בר מצווה בהונגריה הכבושה (קראקוב, פולין)
נחמן ביסטריץ - הנחת תפילין (קראסנא - גבול רומניה, הונגריה)
אברהם יעקב קאליש - מסירות נפש של יהודי על טלית ותפילין (ג'אלינה, סלובקיה)
"האוצר" שהגיע למחנה

צבי פינק - תפילין באושוויץ (פולין)
מנחם הברמן - תפילין באושוויץ (מונקאטש, צכ'וסלובקיה)
בזכות הנחת תפילין

בן ציון וייס - למות על קידוש השם (נרסניצה, צ'כיה)