"והיו לאות"

תפילין "והיו לאות על ידיך..." מבוא: בעל ספר החינוך , בבארו את המשמעויות של מצוות תפילין כותב בזה הלשון: "...והעניין בארבע פרשיות אלה יותר מבשאר פרשיותיה של תורה לפי שיש באלה קבלת מלכות שמים ואחדות השם, וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העלם והשגחת השם בתחתונים ואלה הם יסודות דת יהודית". בתנאים שהיו שרויים היהודים במחנות ההשמדה הייתה למשפטים אלה משמעות מיוחדת.  הם היו זקוקים לא רק לחיזוק בענייני אמונה בכלל,  אלא בעקר בחיזוק האמונה בהשגחת השם בתחתונים כלשונו של ...[קרא עוד]
תפילין "והיו לאות על ידיך..." מבוא: בעל ספר החינוך , בבארו את המשמעויות של מצוות תפילין כותב בזה הלשון: "...והעניין בארבע פרשיות אלה יותר מבשאר פרשיותיה של תורה לפי שיש באלה קבלת מלכות שמים ואחדות השם, וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העלם והשגחת השם בתחתונים ואלה הם יסודות דת יהודית". בתנאים שהיו שרויים היהודים במחנות ההשמדה הייתה למשפטים אלה משמעות מיוחדת.  הם היו זקוקים לא רק לחיזוק בענייני אמונה בכלל,  אלא בעקר בחיזוק האמונה בהשגחת השם בתחתונים כלשונו של בעל החינוך. למרות כל המראות המחרידים שמסביבם, אשר עלולים לרפות את האמונה במלכותו עליהם באה מצוות תפילין כדי לחזק. על ידי קשירת התפילין על היד ועל הראש קשרו עצמם אל בוראם. קשירה זו הייתה רמז שלא נעזבו בכל אשר יפנו. לפניכם מקבץ עדויות מתוך מאגר העדויות של גנזך קידוש השם המספרות על יהודים שלא נכנעו למציאות האכזרית וניסו לשמור  מתוך מסירות נפש  ולו במידת מה על הנחת תפילין בתנאים קשים במחנות ההשמדה, ועצם קיומה חיזקה את האמונה והביטחון.
סוד התפילין הזעירות
קליפ מתוך הסרט "שומרים על קשר" בשיתוף עם מכללת ירושלים
אברהם יעקב פריש - הנחת תפילין ראשונה בבודפשט (האידונאנאש, הונגריה)
"והיו לאות"...

תפילין – למות למענם

הרב דוד ברודמן - הימים האחרונים בטרזינשטט (האג, הולנד)
שלמה אריה ברבר - תפילין במחנה עבודה (קשאנוב, גליציה)
יהושע לנדא - ניסיונות בריחה (בריגל, גליציה)
יצחק רוזמרין - מסירות נפש למצוות (קרסנושילץ, פולין)
יצחק רוזמרין - בר מצווה מיוחדת (קרסנושילץ, פולין)
הנחת תפילין באושוויץ

יחזקאל שיקמן - תפילין במחנה עבודה (סוסנוביץ, פולין)
סילבן (שלמה זלמן) ברכפלד - גבורת נפשו של אבא (אנטוורפן, בלגיה)
מאיר בלום - נער בר מצווה בהונגריה הכבושה (קראקוב, פולין)
נחמן ביסטריץ - הנחת תפילין (קראסנא - גבול רומניה, הונגריה)
אברהם יעקב קאליש - מסירות נפש של יהודי על טלית ותפילין (ג'אלינה, סלובקיה)
"האוצר" שהגיע למחנה

צבי פינק - תפילין באושוויץ (פולין)
מנחם הברמן - תפילין באושוויץ (מונקאטש, צכ'וסלובקיה)
בזכות הנחת תפילין

בן ציון וייס - למות על קידוש השם (נרסניצה, צ'כיה)