ה' בשבט

השבוע ביום שני ה' בשבט תשפ"א יחול יום הזכרון לפטירתו של "השפת אמת" - רבי יהודה ארי לייב אלתר האדמו"ר השני בשלשלת אדמו"רי גור.(כ"ט בניסן ה'תר"ז - ה' בשבט תרס"ה) השפת אמת נולד בוורשה בכ"ט בניסן התר"ז (1847) לרבי אברהם מרדכי זצ"ל בנו של בעל "החידושי הרי"ם" האדמו"ר הראשון לשלשלת גור ומיסד החסידות.. לאחר שהתייתם בצעירותו מאמו ומאביו גדל בבית סבו  בעל החידושי הרי"ם. לאחר פטירת סבו, הנהיג ה"שפת אמת" את חסידות גור בעוז ובתבונה. הוא היה מן הבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי המאה – 19. תחת הנהגתו הפכ...[קרא עוד]
השבוע ביום שני ה' בשבט תשפ"א יחול יום הזכרון לפטירתו של "השפת אמת" - רבי יהודה ארי לייב אלתר האדמו"ר השני בשלשלת אדמו"רי גור.(כ"ט בניסן ה'תר"ז - ה' בשבט תרס"ה) השפת אמת נולד בוורשה בכ"ט בניסן התר"ז (1847) לרבי אברהם מרדכי זצ"ל בנו של בעל "החידושי הרי"ם" האדמו"ר הראשון לשלשלת גור ומיסד החסידות.. לאחר שהתייתם בצעירותו מאמו ומאביו גדל בבית סבו  בעל החידושי הרי"ם. לאחר פטירת סבו, הנהיג ה"שפת אמת" את חסידות גור בעוז ובתבונה. הוא היה מן הבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי המאה – 19. תחת הנהגתו הפכה חסידות גור לחסידות המרכזית בפולין. במשך שלושים וחמש שנות מנהיגותו. מתר"ל עד תרס"ה, גדל והתרחב מאוד עדת החסידים, ומספרם הגיע לעשרות אלפים, והיו מפוזרים על פני עשרות ומאות ערים עיירות וכפרים ברחבי פולין ורוסיה. במשך התקופה הזאת גדל דור מפואר, אבות בנים ונכדים שהרבה מהם היו בני עלייה, גאונים בהלכה, מופלגים בחסידות, שזכו להגיע למדרגות  הגות והארות בעבודת השם. בבחינת "אני קרבת אלוקים לי טוב". תחת עינו הפקוחה גדלו שורות שורות של אברכים ולומדים בעלי שאיפות רוחניות נעלות, אשר אזהרה של הרבי כגון זו "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" – הערנות היא תנאי הכרחי לאדם השומר על יהדותו- הייתה להם למצוות החיים. ב"פתקא"  הנזכרת של החסיד מוולוצלאבק הובאו בין השאר, דברים ששמע בעצמו מפי ה"שפת אמת": "מה ראה משה רבינו לבאר את התורה בשבעים לשון, אם כי האומות בכלל לא רצו לקבל את התורה? אלא שהיה חופר לגלות במעמקים של התורה את הכח הצפון, עד שאפילו ישקע יהודי ח"ו בכל התאוות והמדות הרעות  של שבעים האומות, יוכל צדיק הדור להעלותו משאול תחתיה זו בכח התורה!" ומה מאוד היו דברים הללו ראויים למי שאמרם, ומה מאוד נאוו הדברים כשיצאו מפי עושיהם. מלבד ההשפעה שהקרין "השפת אמת" לדורו בכל השנים, הותיר אחריו לדורות הבאים ירושה רוחנית עשירה, ספר חידושיו על הש"ס, שנעשו עיניים לכל מבקש אמיתה של תורה, וספריו הקדושים על חמישה חומשי תורה וליקוטים. זו סולת המחשבה החסידית, אשר פרנסה והזינה דור דעה אחד אחרי השני. ועד ימינו, רבבות אלפי ישראל חיים מפיו ושותים בצמא את מימיו- שפתו "שפת אמת" תכון לעד. (ראש גולת אריאל)
ה' השבט במחנה זייגמארשן

יהושע אייבשיץ - הילולת ה' בשבט עם ר' פישל שולזינגר (וילון, פולין)
ה' בשבט - יום הזכרון של "השפת אמת" במחנה שוואנינגן

ה' בשבט במחנה הריכוז "בודזין"

ה' בשבט בגטו וורשה

זיכרון מה' בשבט - הרה"ח ר' אפרים לונדונר