סוד התפילין הזעירות

בין הפריטים הנדירים ויקרי הערך השוכנים בארכיוני הגנזך נמנות תפילין מיניאטוריות בגודל של סנטימטר על סנטימטר. תפילין אלו נמסרו להנהלת הגנזך על ידי יהודי שקיבלם מסביו המנוח, ומקופל בהן סיפור מפעים: הסב מצא את התפילין קשורות לראשו ולזרועו של יהודי שנרצח על ידי הנאצים במהלך המלחמה. הוא הסיר ממנו את התפילין ושמר עליהן מכל משמר עד לסיום המלחמה, כשהוא מקפיד להניח אותן בכל הזדמנות אפשרית. למרבה הפלא, התפילין נמצאו כשרות למהדרין בבדיקה שערך הגנזך, על אף התלאות שעברו.

גורלן הנדיר של התפילין ממחיש היטב את מסירות נפשם של היהודים בשואה על קיום המצוות. ככל הנראה, אותו יהודי שנרצח בידי הנאצים, התכונן לכך שלא יוכל להניח תפילין בגלוי וכתב לו בתחילת המלחמה זוג תפילין זעירות אותן יוכל לשאת לכל מקום ולהניח בצנעה.

נערים רבים בגיל בר מצווה המבקרים כיום בגנזך מושפעים עמוקות למראה התפילין, ומקבלים מבט חדש על המצווה שהם עתידים לקיים וגודל המסורת שהם נושאים.

מסירת מוצגים למוזאון גנזך קידוש השם

אנו מזמינים אתכם למסור מוצגים ארכיונים אשר יוצגו במוזיאון הגנזך, בתרומה לגנזך תאפשרו למוסד
להמשיך במפעליו החשובים ולעמוד ביעדיו ההיסטוריים, החינוכיים והחברתיים