סביבונים

סביבונים שנמצאו בקרבת בית כנסת בפולין על ידי ארגון "ממעמקים", העוסק בפדיון תשמישי קדושה מידי גויים.

מסירת מוצגים למוזאון גנזך קידוש השם

אנו מזמינים אתכם למסור מוצגים ארכיונים אשר יוצגו במוזיאון הגנזך, בתרומה לגנזך תאפשרו למוסד
להמשיך במפעליו החשובים ולעמוד ביעדיו ההיסטוריים, החינוכיים והחברתיים