מפת נקודות יישוב יהודיות מרכזיות בפולין

מפה זו שורטטה במכון הנאצי ל"חקר ענייני היהודים" שהוקם לפני מלחמת העולם השנייה על ידי המשטר הנאצי. המפה נמצאה בארכיון הגסטפו לאחר כיבוש גרמניה על ידי צבאות בעלות הברית. גודלה הוא 132X150 סנטימטר.

בראש המפה המקורית מתנוסס כיתוב באותיות גדולות ואדומות המכריזות: geheim! – סודי ביותר. המפה עצמה מתארת בדייקנות את תפוצת האוכלוסיה היהודית בפולין על פי מפקד אוכלוסין שנערך בשנת 1931. גודל העיגולים מסמל את גודל הקהילה היהודית בכל עיר: העיגולים הגדולים ביותר מציינים אוכלוסיה של מאה אלף איש, והעיגולים הקטנים יותר מציינים בהתאמה חמישים אלף איש, עשרת אלפים, אלפיים, אלף וכולי. עורכי המפה ציינו בקפדנות הגרמנית הידועה גם אוכלוסיות מזעריות של חמש נפשות באמצעות נקודות.

מפה זו היא אחת מתוך העדויות הרבות לכך שההשמדה הייתה מתוכננת לפרטי פרטים ונוהלה על ידי הנאצים בקפדנות מתוך מטרה ברורה ומוצהרת להכחיד את העם היהודי.

מסירת מוצגים למוזאון גנזך קידוש השם

אנו מזמינים אתכם למסור מוצגים ארכיונים אשר יוצגו במוזיאון הגנזך, בתרומה לגנזך תאפשרו למוסד
להמשיך במפעליו החשובים ולעמוד ביעדיו ההיסטוריים, החינוכיים והחברתיים