לוח ספירת העומר שנכתב ע"י ר' בן ציון מושקוביץ בבוכנוולד

ר' בן ציון ופרידה מושקוביץ התגוררו בפרשבורג, צכיה. ר' בן ציון התפרנס מצורפות, ושימש גם כחזן.

בשנת 1939 התפנתה משרת חזן בבית הכנסת האשכנזי באמסטרדם, ור' בן ציון קבל את המשרה. משפחת מושקוביץ עם שלושת ילדיה. מגיעים להולנד שבוע לפני פרוץ המלחמה בפולין.

בשנת 1942 בני משפחת מושקוביץ נשלחו למחנה המעבר וסטרבורק. שם נפרדו דרכיהם. האב הובא למחנה הריכוז בוכנוולד, והם הועברו למחנה רוונסבריק. במשך כמה חודשים הגיעו גלויות לרוונסבריק, ובהם סיפר להם  האב על חייו במחנה. ר' בן ציון אף כתב בכתב ידו את תפילות הימים הנוראים, ובמסמך המצורף כתב את לוח ספירת העומר

פרידה ושלושת ילדיה שרדו ושוחררו בברגן בלזן, ואחרי השחרור היא החליטה לחזור להולנד.

"טסנו במטוס צבאי להולנד ונחתנו באיינצהובן מספר אוריאל מושקוביץ בעדותו לגנזך קידוש השם. איש הצלב האדום שאל לשמנו, כאשר אמא אמרה לו את שם המשפחה העיר לפי תומו כי לפני שלוש שעות הגיע לכאן גבר בעל שם  משפחה זהה. מה שמו הפרטי? שאלה אמא, הוא עלעל ברשימותיו ואמר "בן ציון". זה היה אבינו.

אי אפשר לתאר את עוצמת ההתרגשות בעת הפגישה עם אבא שיד ההשגחה הובילה אותו ואותנו לאותו מקום כמעט באותה שעה. אבא סיפר כי השתתף  בצעדת המוות מבוכנוולד לטרזינשטט  ומבין חמשת אלפים אנשים שיצאו לצעדה סיימו אותה חיים תשע מאות בלבד"

לאחר המלחמה היה ר' בן ציון החזן הראשי של בית הכנסת הגדול באמסטרדם.

(המסמכים הועברו בנדיבותו של אוריאל מושקוביץ לגנזך קידוש השם .)

מסירת מוצגים למוזאון גנזך קידוש השם

אנו מזמינים אתכם למסור מוצגים ארכיונים אשר יוצגו במוזיאון הגנזך, בתרומה לגנזך תאפשרו למוסד
להמשיך במפעליו החשובים ולעמוד ביעדיו ההיסטוריים, החינוכיים והחברתיים