תמונות חדשות של אלה שלא נכנעו

כשדובר מראש על יום ההשתלמות ב"מרכז מורשת בגין" הייתה ברורה התועלת שבמפגשים המקצועיים האלו, שבהם מקבלים עובדי מחלקת החינוך והארכיון של "גנזך קידוש השם" כלים יקרים מפז למינוף ותיעול מלאכת הקודש שבה הם עסוקים ראשם ורובם דבר יום ביומו.

ההיענות הייתה מרשימה וההרצאות – מרתקות. חרש סבבו עובדי "גנזך קידוש השם" בין אגפי הבניין שחזיתו משקיפה על חומות העיר העתיקה ועל קברו של דוד המלך ע"ה, בתוככי ירושלים העתיקה תובב"א, התרשמו מהפעילות החדשנית והסיקו מסקנות מתאימות.

ההרצאות נסבו סביב צורת הגשת התכנים המועברים במוזיאון ובמרכז ההדרכה, תוך שימת דגש על סביבת לימודים מודרנית מחד גיסא, והקפדה על תוכן ראוי והולם מאידך גיסא.

"גנזך קידוש השם", אשר ראשיו ומנהליו אוחזים כעת באמת הבניין ותוכניות גדולות לפיתוח ובניין אופפות את כל ישותם, התברך בכך שקובעי הטון בו מקיימים את הוראת המשנה על "החכם הלומד מכל אדם". התוכניות המדהימות מתעדכנות תכופות, ולפי העמל והיגיעה ניתן להסיק כי בסייעתא דשמיא ישלים בורא עולם זה הבניין באופן מושלם ומרהיב עין, כך שהתועלת שלו תהיה ברורה ומוחשית וכל יהודי, מכל שכבת גיל ורמה, ימצא בו את שליבו חפץ.

התוכנית הייתה ברורה מראש, וקצובה בזמן, והתועלת, כאמור, הייתה רבה, אולם בסוף יום העיון, עת הוקרנה לפני עשרות העובדים של "גנזך קידוש השם" המצגת קורעת הלב של מאה וחמישים התמונות החדשות מגטו ורשה הגוועת, שהועברו ל"מרכז מורשת בגין" מידי מוזיאון המרד של גטו ורשה (המקיים שיתוף פעולה הדוק עם מרכז מורשת בגין), לא עמדו הנוכחים בעומס הרגשי ורבים מהם הזילו דמעות של אבל, השתוממות וזעזוע.

פתאום התגלו מול העיניים דמויות; פנים, תווי מצח ועיניים של יהודים חסידים משלנו, ברגעים הטרגיים שבתולדותינו אי פעם. פתאום נראו האנשים עם הכובעים החסידיים, מושפלים בידי הנאצים ימ"ש עד עפר ומוכים, ונכלמים. ראשם מושפל ועיניהם קורנות. הרוח היהודית מעולם לא נשברה, אולם הצער נוקב על עוגמת הנפש שנגרמה להם, לאותם יהודים יפים וטהורים. לראשונה ראו הנוכחים תמונות כה ברורות, כה חדשות ובלתי מוכרות, של יהודי צורה הגודשים את המקומות שכולם קיימים היום ומוכרים לרוב עובדי "גנזך קידוש השם" כפי שהם מכירים את כפות ידיהם…

רואים פתאום את הרחובות המוכרים של ורשה הגוססת והינה יהודים טובים, חסידים ואנשי מעשה, כורעים תחת הנטל, סובלים את הקשה שבגזרות, אבל עיניהם זכות וטהורות. מין גאווה יהודית שלא עזבה אותם עד הרגע האחרון, גאווה הנובעת מתוך אמונה עיקשת של בני עם קשה עורף, אלה החזקים והאיתנים, אלה שלא נכנעו!

תודות מקרב לב למנכ"ל ר' צבי סקולסקי וליו"ר ההנהלה הגב' רחל יוד על ארגון האירוע ותכניו. תודה לכל עובדי ופעילי המכון הקדוש "גנזך קידוש השם" שכרגיל, השתתפותם הייתה מלאה ומרשימה. שוב הוכיחו מסירות ודבקות במטרה. עם צוות כזה בעז"ה עוד נגיע רחוק. תודה מיוחדת ליועצת האקדמית, הרבנית אסתר פרבשטין, על השתתפות אישית מכבדת ומועילה, ואחרונה חביבה הגב' דבורה סורסקי – רכזת ההשתלמות של "גנזך קידוש השם", שלא חסכה כל מאמץ בכדי להפיק יום עיון גדוש בתוכן ומועיל.

תודות למארחים היקרים: גב' עדי פרקש – סמנכ"לית חינוך ומחקר, מר ליאור גלברד – ראש אגף חינוך ומוזיאון, מר יוסי סוויד – מפתח התוכן של המרכז, והגב' חני קליין – מנהלת תחום חינוך, ויתר עובדי ומדריכי המרכז למורשת מנחם בגין, על אירוח נהדר והדרכה נפלאה והכנסת אורחים מפעימה.