שידור חוזר לערב עיון "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות"