הדים למיזם "מנגד תראה: קפריסין – התחנה האחרונה"

בגנזך קידוש השם מציינים את ימי העיון שנערכו לפתיחת המיזם במלאת 73 שנים לסיום גלות קפריסין. בכ"ה בתמוז נערך ערב עיון בירושלים, ובה' באב [תשפ"ב] – יום עיון בבני ברק. האולמות היו גדושים בנשים שהשתוקקו לשמוע על הסיפור היהודי של גירוש קפריסין, ביניהן צאצאיות ליוצאי קפריסין. חלקן אף שיתפו את הקהל בסיפור המשפחתי.

הרבנית א' פרבשטין דיברה על המשמעות של קפריסין כתחנה בקורות עם ישראל באספקלריה היהודית, והגברת ד' סורסקי הציגה את החיים הרוחניים באי הכיסופים – קפריסין.

הגברת ט' יוסקוביץ הציגה קטעים מהמיצג "מנגד תראה את הארץ" – מבית גנזך קידוש השם, שבו הוצגו עדויות על החיים הרוחניים בקפריסין. על מנהיגותו ומפעליו של הרב בן ציון רוטנר, רב מחנות המעצר, סיפר נכדו – הרב א' פישל רוטנר.

התרגשות גדולה אפפה את הנוכחות ביום העיון בבני ברק בשעת שמיעת העדויות מכלי ראשון, מפי הגברת מ' פליישמן, שגוללה את סיפורה בתקופת השואה ומחנות המעצר בקפריסין, והגברת ר' אברמוביץ, בתו של הרב מנחם יהושע אהרנברג, הרב הראשי של מחנות המעצר בקפריסין, שסיפרה על מפעלי אביה ועל חוויותיה כנערה שהצטרפה אליו.

 עם פתיחת המיזם, חומרי תיעוד נדירים וייחודיים המצויים אצל משפחות יוצאי מחנות המעצר מועברים לארכיון הגנזך למשמרת.

ערב העיון בירושלים