בית הספר "צפית" בגנזך קידוש השם

כל ביקור של תלמידים בבית גנזך קידוש השם חשיבות רבה לו, ובעל תועלת חינוכית יהודית ממדרגה ראשונה. אולם חשיבות מיוחדת רואים בהנהלת הגנזך בביקורי תלמידים שמרביתם חווים לראשונה מפגש בלתי אמצעי עם החברה החרדית..

המרצים מבית גנזך קידוש השם, רוח שליחות מפעמת בתוכם, ונותנים הם את כל מרצם וכישוריהם כדי להביא לנוער הצמא לדעת ולהכיר את הערכים  בשפה הקרובה ללבם.

חוויה זו חוו ביום רביעי ה' בניסן תלמידי כיתות י"ב של בית הספר "צפית", שבילו כמה שעות בבני ברק ולמדו להכיר את הרוח היהודית ואת תעצומות האמונה שנתנה כוח לא רק לשרוד את איימי הימים ההם, אלא אף להשתקם ולהשאר מאמינים, למרות הכל.

התלמידים ניצלו את ההזדמנות וסיירו בבני ברק באתרי ההנצחה. העיר ההומה, אשר בערב פסח שוקקת חיים פי כמה ורחובותיה בתקופה זו הווי מיוחד להם, ריתקה אותם. מרגש ומפתיע.