ארבע קושיות ויותר – שידור חוזר

קריאת ההגדה ופרשנותה בימי השואה