אל הארץ המובטחת – השתלמות

שידור חוזר של מפגש ראשון

שידור חוזר של מפגש שני

שידור חוזר של מפגש שלישי