וראיתם וזכרתם

הולכת היא זעקת הקדושים ומהדהדת מסוף העולם ועד סופו. שומע אני את קולם, מקשיב לזעקתם האחרונה: "ידען גידענקט" – יהודים זכרו!

לא זכינו לחרוט פועלם וזכרם הברוך על לוח אבן – נחרוט יקרם ומורשתם על לוח לבנו. "יהודים זכרונו" היתה בקשתם, הבה נצית משואות…" (הרב יהושע משה אהרונסון, עלי מרורות)

מבוא

בתערוכה זו מוצגים שונים מתקופת השואה, אליהם נלוות כיתוביות ותמונות הנותנות משמעות למוצג בהקשרו ההיסטורי.  הכותרת "וראיתם וזכרתם" – מבטאת את הקשר בין העין והלב, בין הצפייה במוצגים אוטנטיים המהווים עדות דוממת לתקופת השואה לחוויה עמוקה שמכוחה ייחרטו הלמידה והמסרים שבצידה.

מבנה התערוכה

התערוכה בנויה מחלונות תצוגה

בכל חלון מופיעים:

  • מוצג מתקופת השואה בליווי כיתובית מזהה

כיתובית רחבה המתארת את הקשרו הנושאי וההיסטורי

מול המוצג: מערכת תמונות הקושרת בין המוצג לביטויו הרחב בשואה

שאלות חשיבה שמטרתן ליצור מעורבות של הצופה ולהפוך אותה לצופה אקטיבית. שאלות אלו מהוות בסיס לדיון בכיתה בהמשך יום הפעילות.

סרט עדות מרכזי המביא את סיפור החפצים מפי ניצולי השואה ששמרו אותם.