שרי הממשלה ונציגיה סיירו ב'גנזך קידוש השם' והתחייבו לפעול למען קידום הקמת המבנה החדש

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, שרת התרבות הגב' מירי רגב, יחד עם מזכיר הממשלה מר צחי ברוורמן, ומנכ"ל משרד התרבות מר יוסי שרעבי, ערכו ביקור מיוחד ב'גנזך קידוש השם' בבני ברק, במהלכו התוודעו מקרוב להיקף הפעילות המרשים של הגנזך ולערכו היהודי, התרבותי וההיסטורי, והתחייבו לתמוך ולסייע באמצעות משרדי הממשלה לקידום הקמתו של המבנה החדש

בביקור מיוחד שנערך ב'גנזך קידוש השם' ביום שלישי, בו השתתפו שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, שרת התרבות הגב' מירי רגב, מזכיר הממשלה מר צחי ברוורמן, ומנכ"ל משרד התרבות מר יוסי שרעבי, נחשפו האורחים הנכבדים לפריטים המוזיאוניים יקרי הערך של הגנזך; לחומר התיעודי והארכיוני העצום השמור בו, ולפעילות השימור הענפה הנעשית מתוך מסירות ובתחושה של שליחות.

בפני האורחים הוצגה תערוכה מרשימה המבטאת את עולם הרוח העשיר שפיכה בגטאות ובמחנות בתנאי מסירות נפש, וכן את ההתמודדות היומיומית שהיתה ליהודים מאמינים בתקופת השואה בנוגע לקיום המצוות ושמירת ההלכה, מה שהעמיד בפניהם דילמות הלכתיות קשות וכבדות משקל.

הרב דוד סקולסקי, מנכ"ל גנזך קידוש השם, הסביר לחברי המשלחת את ייחודיותו של הגנזך, המנציח את הגבורה הרוחנית של יהודים מאמינים בתקופת השואה, ואת הקושי להמשיך לקיים אורח חיים דתי לכל פרטיו ודקדוקיו מתוך תת תנאים של סבל ומצוק ששררו בשנות האימה. הוא הדגיש את חסרונו הבולט של היבט זה במיזמי הנצחה אחרים של השואה, וציין כי 'גנזך קידוש השם' פועל מזה עשרות שנים למלא חלל תיעודי זה.

בהמשך נערכה ישיבה מקצועית מיוחדת, במהלכה נסקרו כל מיזמי הגנזך לצד נתונים ומספרים על היקפי התיעוד של עדויות ניצולים לצד מסמכי ארכיון. כן הוצגו נתוני המבקרים בגנזך המגיעים מכל חלקי האוכלוסייה, דתיים וחילוניים, המקבלים ממד עומק נוסף ופחות מוכר של אסון השואה, וזווית חינוכית מרתקת ועתירת ערכים.

במקביל עלתה כמאליה מצוקת הדיור של הגנזך, הממוקם מזה עשרות שנים במקום קטן וצפוף, ללא תנאי גישה מינימאליים, מה שבוודאי אינו מוסיף כבוד למיזם הייחודי שאין בדומה לו.

השרים והבכירים שהתרשמו עמוקות מהסיור המרגש ומהנתונים שהוצגו בפניהם, הסכימו פה אחד כי לא ניתן להותיר את המצב על כנו ולו יום אחד, וכי יש צורך דחוף לגייס תקציבים ולמצוא פתרונות למקום של קבע, מרווח ומכובד, עבור הגנזך. הם התחייבו לפעול למען האצת התהליכים וסיכמו כי אף יבחנו להביא החלטת ממשלה שתסדיר את העניין.

שרת התרבות הגב' רגב, שמשרדה מסייע רבות לפעילות הגנזך וכפי שעמדו על כך כל הדוברים, אמרה, כי נחוץ מאוד להעלות על נס את האמונה היוקדת בתוך כל התופת הזוועה שחווה עמינו בשואה, וכי היא רואה בגנזך קידוש השם מיזם רב ערך המחבר את העם לערכיו ולשורשיו. היא התחייבה להושיט יד ולסייע לגנזך בפעילותו השוטפת והצהירה כי תנחה כך גם את אנשי משרדה.

שר הבריאות הרב ליצמן, הביע גם הוא את התפעלותו מהיקפי הפעילות של גנזך קידוש השם שהוצגו בפניו, אך טען כי התנאים במבנה הישן בן חמישים השנה אינם מתאימים עוד כיום ושהמצב הנוכחי יוצר כביכול זילותא בשואה. הוא התחייב לפעול להסדרת העניין תוך שהוא קורא למזכיר הממשלה לשלב ידיים ולסייע. הרב ליצמן הוסיף כי ירתום את משרד החינוך ואת יתר המשרדים הרלוונטיים כדי שגם הם יתנו את חלקם.

בגנזך קידוש השם סיכמו את הביקור בשביעות רצון וציינו בסיפוק את נחישותם של השרים כפי שבאה לידי ביטוי בדבריהם החמים והנלהבים. עוד הוסיפו, כי הם מייחלים עתה לשינוי שאולי סוף סוף יבוא בסייעתא דשמיא, וכי קרוב לוודאי ששיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה שנוצר בעקבות הביקור, יביא לתוצאות המיוחלות ולמבנה של קבע חדש וראוי לשמו.