שרי הבריאות והחינוך ערכו ביקור בגנזך קידוש השם

שר הבריאות חה"כ הרב יעקב ליצמן ושר החינוך חה"כ מר נפתלי בנט ערכו ביקור ב"גנזך קידוש השם" בבני ברק. אל השרים נלוו יועציהם ועוזריהם. כן השתתפו בסיור בכירים במינהל חברה ונוער במשרד החינוך, מר שמעון שמעון, מפקח ארצי מינהלת פולין והגב' ל' סלומון מנהלת מה"ד להב"ה. את פני האורחים קיבל הצוות הבכיר של "גנזך קידוש השם" בראשות המנכ"ל הרב דוד סקולסקי.

בחלקו הראשון של הביקור, סיירו בתערוכות חינוכיות, ייחודיות ומרתקות שתכניהן  נקבעו ע"י  צוות ההפקה של "הגנזך". התערוכות הוקמו באופן מרשים ע"י מרכזת ההפקות הגב' ט' יוסקוביץ, ועוצבו ע"י המעצבת הגב' ר' זילבר.

בתערוכות הושם דגש פדגוגי – דידקטי לנוער, שכללו פינות מולטימדיה רבות  והמחישו לצופים את אופי הפעילות החינוכית של "גנזך קידוש השם".

בתערוכה "עיני העדה" הוצגו תכנים הקשורים למנהיגות רבנית בימי השואה והדילמות עמן התמודדו. הוסבר לצופים כיצד מונגש הנושא לדור הצעיר.

בתערוכה נוספת "וראיתם וזכרתם" נחשפו בעיני המבקרים מוצגים הקשורים לשואה. ברקע נשמעו קטעי עדויות מרגשים מפי ניצולי שואה.

הרבנית א. פרבשטיין  היועצת האקדמאית של  "גנזך קידוש השם", הנחתה  את הסיור בטוב טעם. היא ציינה את חלקו של ה"גנזך" בחינוך הדור הבא בהחדרת תכנים וערכים הקשורים לשואה. מתוך מתן דגש  למסירות הנפש ולשמירת הצלם היהודי  של יהודים שומרי תורה ומצוות בימי הזעם.

לאחר הסיור בתערוכה התכנסו חברי המשלחת ליד שולחנות ערוכים והגב' ר' יוד מנהלת האגף ליחסי חוץ ב"גנזך קידוש השם"  קידמה את הבאים במילות ברכה.

לאחר מכן דנו המשתתפים בצרכים שהועלו על ידי ראשי "גנזך קידוש השם". המנכ"ל ציין את  מקומו של ה"גנזך" במערכת החינוך במגזר החרדי ובמוסדות ההנצחה וביקש לשלב את ה"גנזך" עם מכוני השואה המוכרים במסגרת החוק.

שר הבריאות חה"כ הרב יעקב ליצמן, שהביע את התרשמותו החיובית מהתערוכות ומן העשיה החינוכית, אמר בדבריו שהוא מצפה ש"גנזך קידוש השם" יקבל תקציבים כראוי למוסד שמטמיע את לימודי השואה במגזר החרדי.

ד"ר מ' אייזנברג הקדישה את דבריה למייסד ר' משה פראגר שחזונו בא לידי ביטוי בעשייה החינוכית של "גנזך קידוש השם".

גב' ח' טורץ סקרה בקצרה את העשייה החינוכית של צוות המורות במכון, בקהילה ובמוסדות החינוך.

לפני המבקרים הוקרן קטע מסרט תיעודי שהפיק "גנזך קידוש השם" "מפגש ביער" – המתאר פגישת ניצול שואה מר אליהו הרמן עם מצילו, חייל יהודי אמריקאי, הרב בירנבוים לאחר כ- 64 שנה.

שר החינוך מר נפתלי בנט ציין את התרשמותו  מהמקצועיות ומהרמה של צוות "גנזך קידוש השם" כמו גם מהתכנים הדידקטיים אליהם נחשף. הוא הבטיח לסייע ל"גנזך" כמכון שייחודו מצדיק מתן תקציבים הולמים והוגנים מטעם משרד החינוך לפעולות החינוכיות אותן הציב לעצמו. השר הנחה את הבכירים במינהל חברה ונוער לקדם את הכללת "גנזך קידוש השם" במסגרת מכוני השואה.