ערכות לימוד

"גנזך קידוש השם" שם את הדגש על לימוד חווייתי מנקודת מבט ייחודית המשלבת ידע היסטורי עם ערכים חינוכיים המעצימים את הלומדים. לצורך כך גייס הגנזך צוות מומחים להיסטוריה ופדגוגיה אשר כתבו וערכו ערכות לימוד ייחודיות המבוססות על התחקירים והאוצרות ההיסטוריים שברשות הגנזך. ערכות הלימוד כוללות סרטי לימוד בהפקת הגנזך, ידע היסטורי, חוברות למידה והפעלות. הלמידה באמצעות ערכות אלו היא אפקטיבית וחווייתית וזוכה למשוב נלהב ממורים ותלמידים כאחד. הערכות מאפשרות למבקרים, כמו גם לכל הגולשים ברשת, גישה למקורות הארכיוניים של הגנזך – הן למטרות הוראה והן למטרות למידה.

ממעמקים קראתיך – גטו קובנה (ליטא)

התכנית "ממעמקים קראתיך" עוסקת בגטו קובנה, אחד מן הגטאות הבודדים שהוקמו בליטא. קורותיהם של היהודים בגטאות במזרח אירופה באו כבר לידי ביטוי במחקרים וגם ביחידות לימוד שונות, אך רק מעט עסקו עד כה בגטו זה שהחיים היהודיים בו היו עשירים ויחודיים, ואשר ראוי שיהיו קורותיו חלק מרכזי בתכנית הלימוד על הגטאות. המקורות ההיסטוריים המיוחדים ששרדו ממנו, שאלות ותשובות בהלכה, צילומים וכתבים יהודיים רבים, מאפשרים לבדוק את החיים בגטו מנקודת ראות יהודית, וזו מטרתה של תכנית זו.י

יחידת הלימוד מעבירה לפני הלומד את החיים בגטו קובנה: תהליך הקמתו ושלבי קיומו, סבלותיהם ולבטיהם של יהודים והעמידה היהודית בגטו, כאשר נקודת המוצא ומוקד הדיון הם עדשת המצלמה ובצִדה השאלות ההלכתיות שנשאלו בגטו קובנה במהלך כל שנות קיומו.

היחידה מורכבת משני חלקים:

1. ערכה בת 18 כרזות (פוסטרים). הכרזות מכילות תמונות מחיי הגטו ושאלות הלכתיות שנשאלו בקובנה. בכל כרזה מוצג נושא מסוים מחיי הגטו ולבטיו, כאשר התמונה והשאלה מהוות נקודת פתיחה לשיחה (שיח-תמונה). העמדת התמונה והשאלה באותה כרזה מביעה את ההתמודדות הרוחנית-מוסרית של הגטו ומנהיגיו לאור המציאות הקשה.

2. חוברת הנחיה המביאה הצעות דידקטיות וקטעי העשרה לשיחה ולדיון.

החוברת כוללת:

 • מבואות היסטוריים על אודות קובנה, תולדותיה וקורות רבה של העיר. במבואות מופיעים גם סרגל זמן ומפה, כל אלו מהווים כלים למורה ולמדריך בתהליך הדיון המלווה את כל היחידה.
 • יחידות הבנויות על פי הכרזות, בכל אחת מהן הצעה דידקטית: קטעי העשרה בנושא הכרזה ממקורות היסטוריים שונים. הקטעים הם רבים ומגוונים, ומתוכם יבחר המורה את הקטעים המתאימים ללומדים.

הערכה כוללת

 • דיסק לצפיה של 18 כרזות
 • חוברת הנחייה
 • קטעי ההעשרה
קרא עוד

כי עמנו א-ל

סיפור אודות משפחת עימנואל וכו'

אירופה שלפני המלחמה שקקה קהילות יהודיות שופעות חיים. בכל אחת מהן התקיימו חיים יהודיים מדורי דורות, פעלו מוסדות יהודיים, התרחבו מוסדות חינוך והתפתחו זרמים שנוצרו בעת החדשה והשפיעו על דמותה של הקהילה.

אופיין של הקהילות היה שונה מקהילה לקהילה, והושפע מהזרמים הרוחניים ומההנהגה היהודית המקומית, ממידת השתלבותם של היהודים בחברה הסובבת ומהרכבה של הקהילה.

ההשפעה היתה הדדית: חיי הקהילה ואופיה השפיעו על הפרט, והפרט שיקף וגם עיצב את דמותה של הקהילה המקומית.

סיפורו של החורבן הוא, אפוא, גם סיפורה של כל קהילה בפני עצמה וכל משפחה בפני עצמה. המשפחה היא החוליה המחברת בין הפרט לקהילה, והיא אבן היסוד לקיומו של עם ישראל.

ייחודה של יחידה זו הוא, שהיא עוסקת בקהילה אחת מבין רבות, ובסיפורה של משפחה אחת שעברה את כל גלי הפורענות, שרדה ונבנתה מחדש.

הקהילה – היא קהילת יהודי הולנד, ובתוכה – קבוצות המהגרים שהגיעו להולנד מגרמניה ומאוסטריה, ונשאו עמם אורח חיים המעוגן עמוקות בחינוך של "תורה עם דרך ארץ". הם נקלעו לאותו מצב שבו היו יהודי הולנד, שהיו אזרחי המדינה מקדם, אף כי בתחילה נראה היה שגורלם יהיה קשה יותר.

קורות המשפחה, משפחת עמנואל, נרשמו בידי יונה עמנואל ז"ל בספרו "יסופר לדור", ונשמרו גם במכתבים וברשימות שכתבו עוד מבני המשפחה. כתבים אלו הם הבסיס ליחידה זו.

באמצעות סיפורה של משפחה אחת יוכל התלמיד לעסוק בקורות קהילת יהודי הולנד דרך חייה של משפחה אחת בתקופה זו. החיבור למשפחה ולבניה עשוי לקרב את הנושא ללב התלמיד, ולסייע בהבנת הקשיים והמצוקה, עוצמת העמידה היהודית וממדי האסון.

תודתנו לגב' עמנואל ולבני המשפחה, על שיתוף הפעולה בהפיכת זכרונותיה של המשפחה לנחלתו של ציבור לומדים.

מבנה היחידה והצעות למורה

היחידה בנויה במבנה כרונולוגי, ומעבירה את קורות משפחת עמנואל במספר תחנות זמן.

בכל אחת מתחנות אלו קיים מידע על המצב הפוליטי-חברתי, על בני המשפחה, ועל הערכים היהודיים ששימשו להם עוגן בכל עת.

התחנות הן:

 •  בטרם שואה – המשפחה ואורחות חייה
 • השפעת ליל הבדולח בגרמניה על יהדות הולנד
 • הכיבוש – החיים בהולנד תחת שלטון נאצי
 • השילוחים מהולנד למחנות הריכוז – סיפור המסתור
 • במחנה ווסטרבורק
 • השחרור והמפגש המשפחתי המחודש
 • בארץ ישראל

כל המסמכים המובאים הם מסמכים מקוריים שנשמרו בידי המשפחה ובגנזך קידוש השם.

היחידה נועדה לשמש בסיס להוראה פעילה. היא נותנת בידי התלמיד מקורות מובנים מסוגים שונים, ודורשת את תגובתו עליהם. אנו מציעים אפשרויות מספר להפעלת היחידה בכיתה באמצעות הטקסטים, התמונות וסרטי העדותהמצורפים ליחידה.

במהלך היחידה משולבות שאלות נקודתיות המתייחסות לקטעים, במטרה לסייע לתלמיד בהפנמת הדברים ובחידוד הנקודות החשובות. בסוף היחידה מוגשות הצעות למטלות רחבות היקף, והן בנויות על עבודה קבוצתית. במטלות הללו נבחנים התכנים של היחידה מן הצד המשפחתי, הערכי וההיסטורי. בכל תחום שנבחר, הקבוצה מסכמת פן מסוים בחתך רוחב של היחידה, ומציגה זאת בדרכים שונות.

אם כי מטרת היחידה היא חינוכית-לימודית, היא יכולה לשמש כחומר קריאה משכיל לכל אחד.

הערכה כוללת

 • לוח תאריכים, הכולל תאריכים כלליים ותאריכים הקשורים בקורות משפחת עמנואל.
 • רשימת הגדרות של מושגים המוזכרים ביחידה.
קרא עוד

דרשות שעלו מן האפר

הרבי מפיאסצנה בגטו וורשה

"דרשות שעלו מן האפר" היא יחידת לימוד העוסקת בנושא ייחודי בחייהם של יהודי ורשה בשנות הזעם; האמונה היהודית והחסידות, ומשמעותן בחיי הגטו. היחידה בנויה סביב דמותו של הרבי מפיאסצנה, ר' קלונימוס קלמן שפירא, שנשא את דרשותיו בגטו בעיצומם של האירועים.

היחידה כוללת 18 כרזות ומדריך למורה.

בכל כרזה מוצגות תמונות מהווי החיים היהודי בוורשה, ולצִדן ציטוטים מדרשותיו של הרבי מפיאסצנה. השילוב הייחודי הזה של דרשות חסידיות עם תמונות ארכיון מאפשר לתלמיד לקלוט את תנאי החיים בגטו מנקודת מבטו של מנהיג רוחני הנמצא עם אחיו בסבלותם. בדבריו של הרבי מקבלים הסבל והכאב משמעות עמוקה ורחבה יותר.

המדריך למורה כולל: קטעים מדרשות הרבי, עדויות ויומנים המספרים את הסיפור שמאחורי התמונות והצעות לדיון בכיתה.

אוכלוסיית יעד: היחידה מיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות, לכיתות על-יסודיות ולכיתות סמינר. ניתן לשלב אותה במסגרת שיעורי יהדות ושיעורי היסטוריה. ידע קודם: כהכנה ליחידה נדרש ידע בסיסי על החיים בגטאות. חשוב לציין כי היחידה אינה מקיפה את כל ההיבטים של החיים בגטו. אין היא מזכירה, לדוגמה, את היודנרט או את המשטרה היהודית. מטרתה למלא את החסר הקיים בחומרי למידה העוסקים בעמידה הרוחנית של היהודים בגטאות תוך התמקדות בדרשותיו של הרבי. אולם למידה משמעותית של הדרשות דורשת הבנה של תנאי החיים שהיוו רקע לכתיבתם. לכן, קודם העיון בדרשות רצוי לחשוף בפני התלמיד את מציאות החיים בגטו.

היחידה מיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות, לכיתות על-יסודיות ולכיתות סמינר. ניתן לשלב אותה במסגרת שיעורי יהדות ושיעורי היסטוריה. ידע קודם: כהכנה ליחידה נדרש ידע בסיסי על החיים בגטאות. חשוב לציין כי היחידה אינה מקיפה את כל ההיבטים של החיים בגטו. אין היא מזכירה, לדוגמה, את היודנרט או את המשטרה היהודית. מטרתה למלא את החסר הקיים בחומרי למידה העוסקים בעמידה הרוחנית של היהודים בגטאות תוך התמקדות בדרשותיו של הרבי. אולם למידה משמעותית של הדרשות דורשת הבנה של תנאי החיים שהיוו רקע לכתיבתם. לכן, קודם העיון בדרשות רצוי לחשוף בפני התלמיד את מציאות החיים בגטו.

ניתן להיעזר במבוא ההיסטורי על גטו ורשה המופיע במדריך.

הערכה כוללת

 • דיסק לצפיה של 18 כרזות
 • מדריך למורה
קרא עוד

KI EMANU-EL

Prewar Europe was full of vibrant Jewish communities that had existed for generations. Each of these communities was home to communal institutions, including growing educational institutions. Within each community different streams of Judaism developed over the years and affected its character. No two communities were identical. The nature of the community depended not only on the makeup of its members, but on the various religious streams that reached it, on the local Jewish leadership and on the extent to which the Jews were integrated in the surrounding gentile society. While community life affected the individual, the individual both reflected and influenced the character of the local community.

The story of the Holocaust, then, is the story of each and every community and each and every family, the family being the link between the individual and the community, the foundation stone on which the existence of the Jewish nation rests. The unique aspect of this study unit is that it focuses on one community out of many, and on the story of one family that experienced all the horrors, survived them and rebuilt itself.

The community is that of Dutch Jewry, and in its midst was a group of emigrants who had arrived in Holland from Germany and Austria. They carried with them a way of life that was firmly anchored in the principles of Torah im derech eretz. They were destined to share the same fate as that of native Dutch Jews, though initially it did not seem that it would be so.

The story of the Emanuel family was recorded by Yonah Emanuel in his book Dignity to Survive, and has been preserved in letters and writings of other members of the family. These all served as the basis for this unit.

Through the medium of the story of one family, the student will be able to gain an insight into the experiences of the Jews of Holland. The connection to one family and its members will bring the topic close to the student’s heart, allowing him/her to understand the hardships of the time, the enormity of the catastrophe and the greatness of the Jews’ religious steadfastness.

We are grateful to Mrs. Emanuel and the members of the family for their cooperation in making their memories available to the next generation of students.

The structure of the unit and didactical suggestions

This study unit is structured chronologically, relating Family Emanuel’s story at a few stages in time. At each of these stages, information is given about the political-social situation, the members of the family, and the Jewish values that served the family as an anchor at all times. The stages are:

 • Prewar – family life
 • The effect of Kristallnacht in Germany on the Jews in Holland
 • The occupation – life in Holland under the Nazi regime
 • The transportations from Holland to concentration camps; finding places to hide
 • Westerbork transit camp
 • Liberation and the rebuilding of the family
 • In Israe

הערכה כוללת

קרא עוד

בצר ובמצוק

ערכה זו מוקדשת לקהילת יהודי לודז', אחת הקהילות החשובות בפולין.

הניסיון להחיות את חיי הקהילה בבניינה ובחורבנה, בעזרת תמונות ועדויות, נועד לפרוש לפניכם פיסת חיים קטנה, אך מייצגת, של יהודי פולין.

לודז' היהודית שחסידות, רבנות ופעלתנות יצרו בה את הטיפוס של "יהודי לודז'אי", טוב לשמים וטוב לבריות.

לודז' כקהילה דינמית, בעלת ריבוד חברתי ואידאולוגי מגוון.

לודז' כקהילה נצורה בגטו, אשר גם הנסיבות הקשות המיוחדות לגטו זה לא הכניעו את רוח יהודיה, ולודז' כמרכז של שארית הפליטה, משם הציתו מחדש את אש היהדות בניצולי השואה בפולין.

יהודי לודז' החיים בינינו הינם עדות חיה ליהדות מפוארת זו. לא מעט בזכותם יכולנו לנסות ולשחזר את מהותה של קהילה יהודית.

באמצעות תמונת החיים היהודיים בקהילה אחת הבאנו לפני הלומדים מושגי יסוד רבים, מידע מגוון, נושאים לדיון, ובעיקר – תחושה של כבוד והערכה, קרבת הלב ורצון להוות המשך לרקמת החיים שנגדעה שם.

יחידת הלימוד "לודז', דיוקנה של קהילה" , כוללת שלושה חלקים:

 • יהודי לודז' בשנות הפריחה בטרם חורבן.
 • בצר ובמצוק – החיים בגטו לודז', תערוכת תמונות וחוברת הדרכה למורה.
 • סרט העדות – בצר ובמצוק.

חוברת זו, הקרויה "בצר ובמצוק", הינה חוברת מלווה למצגת תמונות על גטו לודז'. את התמונות ניתן להעלות על גבי מסך או כתערוכה ניידת.

המטרה הינה לאפשר התבוננות מעמיקה, עיון ודיון באמצעות מקורות נוספים המעשירים את ההתבוננות ואת הדיון.

הערכה כוללת

 • מבואות כלליים על מאפייני גטו לודז' ועל הרבנים בגטו זה.
 • הדרכה למיקוד הצפייה בתמונות הגטו. בחוברת מופיעות חלק מהתמונות שבמצגת, הכיתוביות וההצעות למיקוד הצפייה.
 • דפי העשרה על העמידה הדתית בגטו לודז', מתוך עדויות וקטעי ארכיון. הדפים נועדו להעשרת הדיון לאחר הצפייה בסרט העדות.
קרא עוד