הפקות מולטימדיה

"גנזך קידוש השם" מפיק סרטים וחומרי מדיה עבור מוסדות חינוך וכלל הציבור כדי להנגיש את העדויות הרבות והחשובות בהן מחזיק הגנזך. עד כה הופקו עשרות סרטים בנושאי העבר היהודי, קידוש השם וההתמודדות היהודית בתקופת השואה ושיקומה של שארית הפליטה. הסרטים מבוססים על מגוון העדויות המוסרטות הקיימות בארכיון הגנזך, וחלקם אף תורגמו לאנגלית.

החומרים שהפיק הגנזך זכו לתגובות נלהבות מצופים ואנשי חינוך, והם מנגישים את החומרים ההיסטוריים בצורה אמינה ומרתקת. זהו אחד הפרויקטים החינוכיים-תיעודיים המצליחים ביותר של הגנזך.

הפקות המולטימדיה מיועדות לשימוש בימי עיון והרצאות הנערכים בגנזך או מטעמו, ואינן עומדות למכירה לגופים חיצוניים.

ביום ההוא
שמע ביער
אור מלובלין
בצר ובמצוק
גם שם ידך תנחני
היינו באוניה אקסודוס
הנערים מאושויץ
ילדים שנולדו לפרוח
לידנגה שלי
מנגד תראה את הארץ
עוף החול