הוצאה לאור

הוצאה לאור ״גנזך קידוש השם״

"גנזך קידוש השם" רואה חשיבות עליונה בהגברת המודעות הציבורית לנושאי הגבורה היהודית וקידוש השם בשואה. במסגרת זו עוסק הגנזך בהוצאת ספריהם של מקדשי השם של ניצולים אשר העלו על הכתב את מה שעבר עליהם וכן ספרי עיון על ההתמודדות היהודית בימי השואה, ולאחריה.

לוחות ושברי לוחות – בן ציון קלוגמן
המה ינחמוני – נחמיה בלושטיין
שבטך ומשענתך – הרב סיני אדלר
"הנרות שלא נכבו" – מרדכי הכהן דויטשר, תל אביב
תפילת אם – השואה באמונה שלמה – לוי ברוק
מגילת השואה – משה פראגר תרס"ט (1909) – תשמ"ה (1985)
שיירי דמעה
עלי מרורות – רבי משה יהושע אהרונסון זצ"ל בעל ה"ישועות משה"
תכתב לדור – יצחק מאיר ליברמן
את נשארת שם – שושנה שנקר (חן)
בך לבד בטחנו – יששכר דב (בעריש) כץ