ספר תורה ששרד את השואה

ספר תורה זה שרד את השואה בהולנד ונתרם ל"גנזך קידוש השם" ע"י משפחת סחויסחוידר.

את ספר התורה רכש הסבא אברהם סחויסחוידר הי"ד בשנת 1937 מיהודי פליט מפולין.

בפרוץ המלחמה בהולנד העבירו בני משפחת סחויסחוידר את ספר התורה וספרי קודש נוספים לביתו של שכן מחסידי אומות העולם, והוא הסתיר אותם באח שבביתו.

אברהם ואשתו נתפסו בעקבות הלשנה ונשלחו לווסטרבורק ומשם לאושוויץ, משם לא חזרו.

בניהם יופ ולוק, שהסתתרו בנס במשך שנות המלחמה, שבו לביתם בהארלם.

את הוריהם לא מצאו, אך ספר התורה שהוסתר יחד עם ספרי קודש נוספים הוצא מן המחבוא.

ב-1983 הגיע יופ-יוסף סחויסחוידר לארץ ביחד עם ספר התורה.

הוא תפר לספר התורה שני מעילים נוספים, האחד לזכר אימו ינט בת יהודה ומעיל שני לזכר נרצחי השואה.