מנכ"לית משרד החינוך ב"גנזך קידוש השם"

אין עם יהודי ללא יהדות – "גנזך קידוש השם"

ביטוי נאמן לעוצמה הרוחנית

שימור מורשת הדורות והמודעות לעוצמה ולגבורה הרוחנית שהייתה בזמן השואה – חשובה וחיונית לחינוך הדור הצעיר. אנו צריכים להיערך לאתגר של זיכרון השואה בעולם ללא ניצולים. דברים אלה אמרה הגב' ד' שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך, שקיימה סיור עבודה ב"גנזך קידוש השם" בבני ברק.

הרב יצחק יהודה שפירא, שיזם את הביקור, סקר בהרחבה את פעילות הארגון שייסד לפני 7 שנים לאיתור ושימור בתי עלמין במזרח אירופה ובמרכזה. "הארגון שייסדתי שימר וגידר למעלה מ-250 בתי עלמין ב-8 מדינות ואיתר כ-4,000 בתי עלמין, והמלאכה עוד רבה לפנינו. תוכנית 'גנזך קידוש השם' להקמת בית ספר ללימודי השואה חיונית לבני דורנו הצעירים ולדורות הבאים. חשוב שכל יהודי באשר הוא יפנים וילמד על החיים היהודיים בקהילות השונות במשך מאות בשנים, ובייחוד איך חיו יהודים מאמינים וקיימו אורח חיים יהודי מלא גם תחת קלגסי הנאצים, בתנאי מצוק ורדיפות. חשוב שאנו ובנינו נהיה מודעים לחיי האמונה של הקהילות שנכחדו בשואה. ב'גנזך קידוש השם' מתבצעת יום-יום פעילות חינוכית ברמה הגבוהה ביותר, כאשר אלפי תלמידים מבקרים בו מדי שנה. חלילה לנו לנתק את ההווה מהעבר". הרב שפירא הודה למנכ"לית משרד החינוך על היענותה להזמנתו לביקור. בדבריו קרא למשרד החינוך לסייע בהקצאת המשאבים הדרושים להקמת מבנה קבוע וראוי לפעילות "גנזך קידוש השם". "זו חובתה של הממשלה כלפי קורבנות השואה, הניצולים והדורות הבאים".

במהלך הביקור הציגה גב' ר' יוד, יו"ר ההנהלה, סקירה תמציתית על היקף פעילותה של המחלקה החינוכית ב"גנזך קידוש השם". גב' שטאובר ציינה את התרשמותה מהעבודה החשובה המתבצעת ב"גנזך קידוש השם". "שימור ותיעוד מורשת הדורות, העוצמה והגבורה הרוחנית שהייתה מנת חלקן של הקהילות היהודיות – זו משימה חיונית וחשובה. אחת הבעיות המטרידות אותי היא שלומדים יותר על ההשמדה הפיזית ולא מודעים ליצירה היהודית שהתבטאה ביצירותיהם של תלמידי חכמים, שלא פסקה מעולם. לצערנו, לא מחנכים לאורם של אוצרות רוח אדירים ועושר תרבותי עצום שהיה במשך אלפי שנים. אנו צריכים להיערך לאתגר של זיכרון השואה בעולם ללא ניצולים". בסיום דבריה אמרה כי "נעשה הכול כדי לסייע בהתפתחותו וקיומו של 'גנזך קידוש השם'. העוצמה שבאה לידי ביטוי ב'גנזך קידוש השם' – היא העוצמה החזקה והאמיתית של עמנו. אין עם יהודי ללא יהדות".

הרב חנוך זייברט, מ"מ ראש עיריית בני ברק, ציין כי העירייה איתרה והקצתה מיקום מרכזי להקמת מבנה ל"גנזך קידוש השם" ולביה"ס ללימודי השואה. הוכנה פרוגרמה, ונבנו יסודות הבניין וקומת חניה. המשימה העומדת לפני משרד החינוך היא לתקצב את הפרוגרמה ולסייע במשאבים הדרושים להשלמת המבנה והפעלתו.

נשיא "גנזך קידוש השם", הרב דוד סקולסקי, הביע את הערכתו והוקרתו למנכ"לית משרד החינוך הגב' ד' שטאובר ולצוות הבכיר מהמשרד שהתלווה לביקור על שהואילו לבוא ולראות מקרוב את העשייה המבורכת של המחלקה החינוכית, ובמיוחד על כך שהמנכ"לית נטלה על עצמה את הטיפול בהקצאת המשאבים הנדרשים להקמת המרכז החינוכי.

כן הביע את הערכתו הרבה לרב יצחק יהודה שפירא אשר בעמל רב ללא לאות הוא עושה ומעשה למען הקמת המרכז החינוכי לתועלת עם ישראל.