"מנגד תראה…"

מיזם חדש מטעם גנזך קידוש השם
לציון 73 שנה לסיום גולת קפריסין