מארץ שבי אל ארץ הצבי

התערוכה "מארץ שבי אל ארץ הצבי" עוסקת בגעגועיהם של היהודים לארץ ישראל – לפני השואה, במהלכה ואחריה. בהמשך היא  עוסקת בחיפוש הדרך של שארית הפליטה  לארץ ישראל לאחר השחרור, ובקשיים שעמדו בפני היהודים במאבקם להגשים את חלום העלייה למרות הכול.

ולבסוף, כעוף החול קמו ניצולי השואה בנו את ביתם ואת בית ישראל. נטעו כרמים של תורה ואילנות של חינוך, קשובים לצרכי עם ישראל ראו בחייהם שליחות ובסיפורם – עדות