מאמרים

גלתה תורה עימהם: תורה במחנות המעצר בקפריסין

מקולות מים רבים: הרב יצחק קלונימוס שטיין זצ"ל – מאת: גב' דבורה סורסקי הישיבה ולימוד התורה "מיד בבואנו שמה, התאספנו כמה צעירים וייסדנו ישיבה. הר"מ היה יהודי יקר מבודפשט בשם רבי יצחק שטיין ז"ל, ולמרות שלא היו לנו ספרי לימוד, רק כמה מסכתות בבא קמא בלי מפרשים, בכל זאת היינו קמים בחורף בבקר מוקדם ולמדנו בבא קמא עם רש"י ותוספות כפי הבנתנו המוגבלת מפאת חוסר ספרים. יותר מאוחר הגיעו גם עולים פולנים והישיבה התרחבה, ולקראת הקיץ למדנו מכות עם ריטב"א... ולימד אותנו הרה"ח מאיר קליבנסקי ז"ל, ואח"כ להבדיל בין חיים לחיים הרה"ר ר' חיים ישראל וינשטיין" (הרב א"י רוטר, שערי אהרן – ההסתר והגילוי). ... קרא עוד

באבי יאר: אל דומי לך, שמונים שנה לטבח, תשרי תש"ב

עם רדת הערב, בהתקדש ליל יום הכיפורים תש"ב, בשעה שמבתי הכנסת בקעו קולות המתפללים "אבינו מלכנו נקום נקמת דם עבדיך השפוך" - עדיין לא נדמו קולות הבכי של הנרצחים בבאבי יאר, והתערבבו אלו באלו. באדמת באבי יאר לא רק נטמנו הנרצחים, אלא גם סיפורם שכוסה והיה לסוד, וקול דמי אחינו זעק מן האדמה בדממה... ספור הרצח בבאבי יאר מעלה שאלות נוקבות, מה ידעו העולם, והעולם היהודי בפרט? כיצד הפואמה של יבגני יבטושנקו שברה את הדממה?  מה יודעים על כך כיום באוקריאנה ומה מתרחש שם כיום?       תחקיר וכתיבה: גב' דבורה סורסקי, גנזך קידוש השם באבי יאר (בור הסבתא) הוא גיא מיוער הנמצא בשיפו... קרא עוד

"הבוקר הנורא ההוא" – ז' בחשון תש"ב, 80 שנה ל"אקציה הגדולה" בקובנה

"היום השחור", "יום הזוועות", "יום האקציה הגדולה" - ז'  בחשוון תש"ב - 28.10.1941, כך כונה היום המר והנמהר. מה התרחש שם? ומהי השאלה ההלכתית שהטרידה את ר' אליהו, הפליט מוורשה, בעת האקציה? האם היו ידיעות על השמדת יהדות ליטא? מהו המידע המתחדש בעקבות מסמך מ"אוסף פראגר" מארכיון גנזך קידוש השם? ואילו פרקי זוהר של גדלות ורוממות נרשמו בגטו קובנה? תחקיר וכתיבה: גב' דבורה סורסקי, גנזך קידוש השם  כ-26,000 אלף יהודי קובנה גדשו את "כיכר הדמוקרטים" בגטו בבוקרו של יום, בשעה שש. ה"אלטסטנראט" (מועצת הזקנים – היודנראט) קיבל פקודה מהגסטפו להודיע על חובת התייצבות כוללת. מי שלא יציית – מות יומת. מ... קרא עוד