ספריה

ספריית הגנזך

ספריית "גנזך קידוש השם" מכילה כ-40,000 ספרים במגוון נושאים הקשורים לפעילות הגנזך, כגון תולדות עם ישראל, שואה וגבורה יהודית, תקומה רוחנית ואמנות יהודית בעבר ובהווה. הספרייה משרתת אוכלוסיה רחבה של מורים, חוקרים, תלמידים ומתעניינים מכל העולם. ספריית הגנזך היא הגדולה והמקיפה מסוגה במגזר החרדי. בספרייה קיימים אף ספרים נדירים שנתרמו על ידי ניצולים.

כחלק מתהליך המחשוב וההנגשה שעובר הגנזך, הספריה ממוחשבת והספרים נגישים לכל קורא.